FAZA STABILIZACJI W TERAPII ZŁOŻONYCH ZABURZEŃ POURAZOWYCH

Nagrania z seminarium przeprowadzonego w czerwcu 2019 r.
Dr Suzette Boon

W czasie dwudniowego warsztatu omówione zostały zasady fazowego leczenia złożonych zaburzeń związanych z traumą, ze szczególnym naciskiem na fazę pierwszą. Miały na celu wyjaśnienie: Kiedy i jak pracować z dysocjacyjnymi częściami osobowości? Jak nawiązać sojusz terapeutyczny z agresywnymi i prześladowczymi częściami? Które techniki stabilizacji są najbardziej pomocne? Jakie są najczęstsze pułapki w procesie leczenie? Jak określić, czy pacjent jest wystarczająco stabilny, aby móc podjąć pracę nad doświadczeniami urazowymi? Jak pomóc gorzej funkcjonującym pacjentom, którzy nie mają wystarczających zasobów do pracy nad traumą?

czytaj więcej >>

Diagnoza DID i co dalej? Jak zacząć leczenie pacjenta dysocjacyjnego

Nagrania z warsztatów przeprowadzonych 22 - 23 października 2022
Dr Suzette Boon

Leczenie fazowe, które jest przyjętym standardem opieki nad zaburzeniami dysocjacyjnymi, podkreśla potrzebę starannego dostosowania tempa pracy i regulacji pobudzenia, ponieważ wielu pacjentów dysocjacyjnych ma objawy zakłócające funkcjonowanie. Często mają też problemy z regulacją i nie posiadają niezbędnych umiejętności w tym zakresie. Pierwsza faza terapii koncentruje się zatem na zmniejszeniu nasilenia objawów, stabilizacji i rozwijania umiejętności.


czytaj więcej >>

Wprowadzenie do diagnozy traumy rozwojowej i dysocjacji u dzieci i młodzieży - Sandra Baita

Nagrania z warsztatów przeprowadzonych 17 luty 2023
Sandra Baita (Argentyna)

Chociaż złożone zaburzenia pourazowe i zaburzenia dysocjacyjne diagnozowane w wieku dorosłym są zakorzenione w dzieciństwie oraz okresie dojrzewania, wciąż niewiele wiadomo dlaczego i w jaki sposób dysocjacja pojawia się we wczesnych etapach rozwojowych. Aby dokonać odpowiedniej konceptualizacji przypadku klinicyści potrzebują ram teoretycznych umożliwiających zrozumienie dysocjacji w sposób uwzględniający czynniki rozwojowe i jej powiązanie z traumą rozwojową. Podczas tego kursu wprowadzającego profesjonaliści dowiadują się, jak zrozumieć dysocjację u dzieci w oparciu o cztery różne podejścia teoretyczne.


czytaj więcej >>

GŁOSY - NIEZBĘDNIK PROFESJONALISTY

Nagrania z seminarium przeprowadzonego 28.11.2020
Dr hab. Igor Pietkiewicz, dr n. med. Radosław Tomalski

Głosy, czyli doświadczenie halucynacji słuchowych słownych jest utożsamiane ze schizofrenią, chociaż występują one w wielu innych sytuacjach klinicznych oraz u osób bez diagnozy psychiatrycznej. W trakcie czterogodzinnego warsztatu zaprezentowana została najnowsza wiedzę na temat głosów - modele psychologiczne, teorie neurobiologiczne i występowanie w różnych grupach klinicznych.


czytaj więcej >>