Reakcje fizjologiczne na emocje u osób z objawami depersonalizacji lub derealizacji

Projekt ma na celu analizę wpływu depersonalizacji i derealizacji na autonomiczny układ nerwowy. Przeprowadzone będą testy oceniające nasilenie objawów, konsultacje i badanie psychofizjologiczne.

Depersonalizacja (poczucie oddzielenia od własnego ciała lub umysłu) i derealizacja (doświadczanie zewnętrznego świata jako nierzeczywistego lub przypominającego sen) mogą być spowodowane różnymi czynnikami, na przykład: wzmożonym stresem, używaniem substancji psychoaktywnych lub doświadczeniami urazowymi. Niektóre formy depersonalizacji i derealizacji przyjmują postać przewlekłą i są w znacznym stopniu dysfunkcyjne, powodują cierpienie. Pacjenci zdają sobie sprawę z nieadekwatności doświadczanych stanów, a ich świadomość i możliwości emocjonalnej ekspresji pozostają nienaruszone.

Osoby z wyraźnie podwyższonymi wynikami zostaną poproszone o wypełnienie dodatkowych testów. Uczestnicy wstępnie spełniający kryteria zespołu depersonalizacji-derealizacji zostaną zaproszeni na konsultację i ewentualną pogłębioną diagnostykę, a następnie do udziału w pomiarze reakcji psychofizjologicznych (zmienność rytmów serca, przewodność skóry, napięcie mięśniowe) na bodźce zewnętrzne. Uczestnicy badania oprócz pogłębionej diagnostyki otrzymają informacje na temat możliwych sposobów leczenia. 

Projekt posiada zgodę Wydziałowej Komisji ds. Etyki Badań przy Uniwersytecie SWPS, WZ Katowice i jest finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki nr 2016/22/E/HS6/00306

WIĘCEJ O PROJEKCIE ID 53

dr hab. Igor Pietkiewicz
Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS

☏ 602 648 713  ✉ ipietkiewicz@swps.edu.pl 

Dr Radosław Tomalski

Mgr inż. Aleksandra Wróblewska

Niniejszy regulamin opisuje procedurę badania, korzyści z udziału, zasady dotyczące przetwarzania danych i ochrony prywatności oraz inne kwestie.

czytaj więcej >>

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PROJEKTU ID 53