SZKOŁA PSYCHOTERAPII PSYCHOZ ONLINE

DATA: wrzesień 2022 - styczeń 2023
MIEJSCE: szkolenie online

Zapraszamy na kolejną edycję "Szkoły Psychoterapii Psychoz", która jest zaplanowana w formie online. Szkoła Psychoterapii Psychoz jest specjalistycznym szkoleniem atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i stanowi rozwinięcie konferencji "Forum Psychoterapii Psychoz". Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie zagadnień związanych z psychoterapią zaburzeń psychotycznych.


Wielu terapeutów obawia się podejmować terapię z pacjentami z psychozą oraz boryka się z poważnymi trudnościami, jeśli już podejmuje się takiej pracy. Szkolenie ma wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniu w tym obszarze, oferując wiedzę i umiejętności wywodzące się z psychodynamicznego podejścia w leczeniu psychoz, zaprezentowane przez zespół z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie, integrujący wiedzę psychiatryczną z psychoterapeutyczną. Program szkolenia uwzględnia najbardziej nowoczesne poglądy na psychoterapię psychoz, a w szczególności bierze pod uwagę wpływ doświadczeń urazowych i zjawisk dysocjacyjnych na rozwój i przebieg zaburzeń ze spektrum schizofrenii.

DLA KOGO JEST PRZEZNACZONE SZKOLENIE?
Szkoła Psychoterapii Psychoz adresowana jest do psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów, terapeutów zajęciowych i środowiskowych, pielęgniarzy/pielęgniarek. Oczekiwane jest doświadczenie w pracy terapeutycznej z pacjentami i prezentowanie własnej pracy na superwizjach.

ORGANIZACJA SZKOLENIA
Szkolenie będzie obejmowało 5 weekendowych zjazdów, z których każdy będzie obejmował 18 godzin szkoleniowych (9x 90 min), zatem całość szkolenia obejmie 90 godzin szkoleniowych. Zajęcia będą podzielone na część teoretyczną (seminaryjną), praktyczną (warsztatową) i superwizyjną. Superwizje będą realizowane w grupach ok. 10-osobowych. Szkolenie zostanie zakończenie egzaminem końcowym w formie testu wiedzy, a jego ukończenie zostanie potwierdzone certyfikatem.

UWAGA: Należy zwrócić uwagę, że udział w szkoleniach online, podobnie jak korzystanie z teleporad lub konsultacji przez Internet, stawia więcej wymagań po stronie odbiorcy usług. Uczestnik spotkania musi posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera i niektórych programów (np. ZOOM). Samodzielnie musi też zadbać o stworzenie odpowiednich warunków umożliwiających korzystanie ze szkolenia i wspierających proces nauki. Należą do nich: zadbanie o możliwość przebywania w cichym pomieszczeniu i bez osób towarzyszących, posiadanie sprawnego komputera i dobrego łącza internetowego, sprawne działanie kamery oraz mikrofonu. Będzie to szczególnie ważne w trakcie ćwiczeń i superwizji, ponieważ szkolenie zakłada aktywny udział wszystkich uczestników. Pozwoli też zapewnić komfort całej grupie i zadbać o utrzymanie w tajemnicy wszelkich informacji związanych z omawianiem przypadków klinicznych. Również z tego powodu należy pamiętać, że nagrywanie zajęć jest niedozwolone i podejmowanie takich prób bez zgody prowadzących oraz uczestników jest niezgodne z prawem. Uczestnicy, którzy nie będą mogli spełnić tych warunków będą proszeni o wylogowanie się.

Terminy weekendów szkoleniowych: 10-11 wrzesień, 1-2 październik, 5-6 listopad, 10-11 grudzień, 14-15 styczeń 2023.
Godziny zajęć: sobota 10:00-19:00, niedziela 9:00-16:00.

Miejsce: online na platformie ZOOM

Program Szkoły Psychoterapii Psychoz Online: Harmonogram zajęć:

INFORMACJA O KOSZTACH I REJESTRACJI
Całkowity koszt szkolenia wynosi 2800 zł. Obejmuje on uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych, warsztatowych i superwizyjnych, wydruki materiałów szkoleniowych i catering w czasie przerw na kawę. Możliwa jest płatność w dwóch równych ratach (w przypadku płatności ratalnej, termin płatności drugiej raty to 15 październik 2022). Gwarancją zapisu na szkolenie jest opłacenie całej kwoty lub wpłata pierwszej raty do 15 sierpnia 2022.

Aby dokonać rejestracji na szkolenie należy założyć konto w serwisie E-psyche.eu i wypełnić formularz zgłoszeniowy na szkolenie. Aby założyć konto lub zalogować się, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny do Szkoły Psychoterapii Psychoz, naciśnij przycisk na dole strony. Ostateczny termin rejestracji i potwierdzenia zgłoszenia wpłatą to 15 sierpnia 2022 r.

Płatności można dokonać online na końcu procesu rejestracji lub przelewem na konto E-psyche.eu s.c., ul. Kościuszki 49/4, 40-048 Katowice, mBank 59 1140 2004 0000 3102 7802 4338. W przypadku płatności przelewem, należy wpisać w jego tytule: SPP ONLINE, imię i nazwisko

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkole prosimy o wysłanie informacji do organizatora na adres e-mail: forumpsychoterapiipsychoz@gmail.com. W przypadku zgłoszenia rezygnacji do 31 sierpnia 2022, dokonany zostanie całkowity zwrot wpłaty. Zgłoszenie rezygnacji po tym terminie, ale nie później niż 9 września 2022, będzie się wiązać z potrąceniem 50% opłaty za szkolenie. Zgłoszenie rezygnacji w późniejszym terminie nie wiąże się ze zwrotem uiszczonych wpłat. Organizatorzy zastrzegają sobie także prawo do odwołania szkolenia w razie niewystarczającej liczby uczestników.

ZESPÓŁ SZKOLĄCY
Dr n.med. Radosław Tomalski - psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor (nr 149) SNP PTP oraz certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (nr 23); certyfikowany specjalista Psychiatrii Środowiskowej PTP. Związany z oddziałem dziennym psychiatrycznym CZP Feniks w Sosnowcu, gdzie zajmuje się leczeniem pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń z kręgu schizofrenii, a także gdzie realizowany jest staż akredytowany przez SNP PTP do certyfikatu psychoterapeuty. Prowadzi zajęcia wykładowe na szkoleniach dla psychoterapeutów, ma doświadczenie dydaktyczne w szkoleniu studentów. Pomysłodawca i organizator konferencji Forum Psychoterapii Psychoz. Kierownik szkolenia.

Dr hab. Igor Pietkiewicz - certyfikowany psychoterapeuta i superwizor (nr 150) SNP PTP, profesor Uniwersytetu SWPS, kierownik Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją Uniwersytetu SWPS, członek Zarządu European Society for Trauma and Dissociation. Kieruje grantami badawczymi Narodowego Centrum Nauki. Prowadzi szkolenia dla psychoterapeutów i psychologów, ma także bogate doświadczenie dydaktyczne.

Mgr Edyta Życińska - psycholog kliniczny i certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP PTP. Kieruje Oddziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych „Feniks” w Sosnowcu, a także ma wieloletnie doświadczenie pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego i w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób Psychicznie Chorych „Salve".

Mgr Ewelina Łoboz - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr 261); wykładowca na kierunku psychologia na Uniwersytecie SWPS w Katowicach; posiada ponad 10-letnie doświadczenie pracy w oddziale dziennym psychiatrycznym, głównie z pacjentami psychotycznymi; obecnie w trakcie procedury do uzyskania tytułu superwizora aplikanta.

ORGANIZATORZY
E-psyche.eu s.c., ul. Kościuszki 49/4, 40-048 Katowice

KONTAKT
Dr n. med. Radosław Tomalski, tel. 608 571 843, forumpsychoterapiipsychoz@gmail.com