Warsztat pogłębiony diagnozy traumy rozwojowej i dysocjacji u dzieci oraz młodzieży

DATA: 1 - 2 kwietnia 2023, godz. 13:00 -19:00
SZKOLENIE ONLINE NA ZOOM

Ocenę traumy rozwojowej i objawów dysocjacyjnych u dzieci oraz młodzieży należy rozumieć jako stopniowo rozwijający się proces, podczas którego klinicysta staje przed kilkoma trudnymi pytaniami: Co jest odpowiednie dla danego etapu rozwoju? Czy dzieci mają części (dysocjacyjne)? Czy istnieją jakieś charakterystyczne cechy zjawisk dysocjacyjnych w tej grupie, w porównaniu do dorosłych?


Chociaż istnieje wiele narzędzi przesiewowych i diagnostycznych przeznaczonych dla dorosłych, klinicysta pracujący z młodzieżą, a szczególnie z dziećmi dysponuje niewielką liczbą takich rozwiązań. W związku z tym, będzie potrzebował ogólnej mapy poznawczej umożliwiającej dokonanie adekwatnej oceny klinicznej.

Podczas tego kursu, profesjonaliści poznają różne składowe procesu badania klinicznego i zapoznają się z konkretnymi objawami traumy rozwojowej oraz dysocjacji. Dowiedzą się również, jak oceniać te objawy korzystając z zewnętrznych źródeł informacji, takich jak rodzice i szkoła, a także jak dokonać badania samych klientów. Zagadnienia te zostaną przedstawione za pomocą rysunków i winiet klinicznych. Zostaną również omówione takie kwestie jak: psychoedukacja, rozwijanie funkcji metapoznawczych i rozpoznawanie unikania podczas procesu oceny, ponieważ są one kluczowe dla planowania dalszego leczenia.

Szkolenie to będzie nagrywane, ale nagranie nie będzie dostępne dla uczestników.

Warsztat ten będzie rozwinięciem treści przedstawionych we WPROWADZENIU DO DIAGNOZY TRAUMY ROZWOJOWEJ I DYSOCJCJI U DZIECI I MŁODZIEZY

W PROGRAMIE SZKOLENIA
1. Składowe procesu oceny klinicznej
2. Zewnętrzne źródła informacj i
* Wywiad dotyczący traumy
* Pytanie rodziców o objawy pourazowe
* Pytanie rodziców o objawy dysocjacyjne
* Triggery związane z kontekstem i triggery relacyjne
3. Narzędzia przesiewowe: zakres i ograniczenia
4. Pytanie dziecka o objawy dysocjacyjne: psychoedukacja i narzędzia kliniczne
5. Pytanie dziecka o zachowania i postawy obserwowane w warunkach klinicznych
6. Diagnoza różnicowa: zabawa, fantazjowanie i wyobrażeni przyjaciele u straumatyzowanych dzieci
7. Rozwijania funkcjonowania metapoznawczego podczas procesu oceny
8. Objawy dysocjacji:
* amnezja
* zmiany zasobu wiedzy i umiejętności
* nagłe zmiany stanów afektywnych i behawioralnych
* objawy intruzji
* depersonalizacja i derealizacja
* części dysocjacyjne
9. Uznanie unikania podczas procesu oceny

PROWADZĄCA
Sandra Baita (Argentyna) jest licencjonowanym psychologiem klinicznym i posiada certyfikat Practitionera oraz Konsultanta EMDR. Jest autorką kilku rozdziałów książek i dwóch książek o dysocjacji u dzieci. Mieszka i prowadzi prywatną praktykę w Buenos Aires. Czytaj więcej

INFORMACJA O KOSZTACH
* Całkowity koszt brutto uczestnictwa w szkoleniu wynosi 700 zł.

ZAPISY I ZASADY REZYGNACJI
Zapisu na szkolenie można dokonać jedynie poprzez formularz rejestracyjny po zalogowaniu się do aplikacji E-psyche. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest dokonanie płatności do 27 marca 2023 r. W przypadku braku wolnych miejsc na szkolenie poinformujemy o tym na stronie. Opłaty należy dokonać poprzez zintegrowany z aplikacją system Tpay lub przelewem na konto E-PSYCHE.EU S.C., ul. Kościuszki 49/4, 40-048 Katowice, mBank 59 1140 2004 0000 3102 7802 4338. W tytule przelewu należy wpisać: WARSZTAT DIAGNOZY DZIECI I MŁODZIEŻY,

W przypadku chęci rezygnacji z udziału, prosimy o wysłanie informacji o tym na adres firma@e-psyche.eu w terminie do 27 marca 2023 r. Zostanie wtedy dokonany całkowity zwrot wpłaty. Rezygnacja z udziału po tym terminie wiąże się z utratą opłaty za uczestnictwo w warsztacie.

ZAŚWIADCZENIA
Zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu zostaną przesłane dla osób, które zaliczyły udział w obu częściach szkolenia. Część pierwsza ( WPROWADZENIE DO DIAGNOZY TRAUMY ROZWOJOWEJ I DYSOCJCJI U DZIECI I MŁODZIEŻY) zostanie zaliczona osobom uczestniczącym w tym szkoleniu na żywo lub które zapoznały się z jego nagraniem.

FAKTUROWANIE
Osoby zgłaszające się na szkolenie są proszone o zaznaczenie w formularzu rejestracyjnym, czy chcą otrzymać fakturę na firmę lub osobę fizyczną. Prosimy o dokładne sprawdzenie, czy podany w formularzu numer NIP i pozostałe dane są poprawne. Faktura zaliczkowa, na podstawie której należy rozliczyć podatek VAT, zostanie wysłana do końca miesiąca w którym dokonana została wpłata. Po realizacji szkolenia zostanie wysłana faktura końcowa do faktury zaliczkowej, na podstawie której rozlicza się koszty. Faktury wysyłane są tylko w wersji elektronicznej z domeny ifirma.pl. Osoby, które w trakcie rejestracji nie zadeklarują chęci otrzymania faktury są rozliczane na podstawie ewidencji osób fizycznych. Zmiana decyzji i zgłoszenie przez te osoby chęci otrzymania faktury możliwe jest jedynie w okresie miesiąca rozliczeniowego, w którym dokonano wpłaty.

ORGANIZATORZY
E-psyche.eu s.c. we współpracy z Europejskim Towarzystwem Traumy i Dysocjacji (www.estd.org)