Mgr Anna Bańbura

Centrum Badań nad Traumą
i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim, obecnie doktorantka w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej zainteresowania naukowe dotyczą społecznego funkcjonowania osób chorujących psychicznie i zjawiska stygmatyzacji. Tematyką zdrowia i zaburzeń psychicznych zajmuje się również w Fundacji Bez Klamek. Ukończyła Szkołę Trenerską organizowaną przez Wszechnicę UJ, a aktualnie uczęszcza na 4-letni Kurs Psychoterapii przy Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Szpitalu im. Babińskiego w Krakowie. Jest członkiem projektu "Analiza stanów depersonalizacji / derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznych" realizowanego w Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, na Uniwersytecie SWPS, WZ Katowice.