Dr Anna Hełka

Centrum Badań nad Traumą 
i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS

Pracownik naukowo-dydaktyczny na wydziale zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach. W swojej pracy naukowej koncentruje się na problematyce wpływu czynników sytuacyjnych i osobowościowych na zachowania ekonomiczne oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii ekonomicznej, psychologii decyzji, rozwiązywania konfliktów, komunikacji w biznesie, prowadzenia szkoleń, rekrutacji, selekcji i adaptacji pracowników, procesów grupowych, budowania zespołów, narzędzi oceny kompetencji oraz kreatywnego myślenia. Od 2010r. prowadzi własna działalność szkoleniowo-doradczą Rozwojosfera.pl

Profil naukowy: tekst alternatywny