Dr hab. Igor Pietkiewicz

Nasz serwis wspomaga prace badawcze oceniające ryzyko powstawania różnych problemów i chorób. Dostępność testów online umożliwia dotarcie do wielu grup, do których dostęp w sposób bezpośredni jest trudny lub niemożliwy.