Dr Radosław Tomalski

Poddanie pacjenta badaniom przesiewowym za pomocą serwisu i możliwość natychmiastowego poznania wyników jest bardzo pomocne w codziennej praktyce klinicznej. Aby wypełnić testy, pacjenci mogą zalogować się do aplikacji z komputera dostępnego w ośrodku zdrowia lub we własnym domu, co oznacza komfort dla wielu osób.