Pomoc w diagnostyce i terapii

Nasz zespół naukowy tworzy i adaptuje narzędzia online, służące ocenie kondycji psychicznej, nasilenia różnych objawów, cech lub zachowania oraz sposobów radzenia sobie. Opracowane testy są weryfikowane pod kątem  ich właściwości psychometrycznych i mogą być używane w projektach naukowych.

Ze względu na nieocenione korzyści związane z wykorzystaniem aplikacji e-psyche.eu do badań przesiewowych i pogłębionej diagnostyki w kierunku określonych zaburzeń, wielu lekarzy, psychologów oraz terapeutów korzysta z naszego wsparcia w tym zakresie. Mogą oni kierować swoich pacjentów na badanie i mieć bezpośredni dostęp do uzyskanych wyników. Tym samym, oszczędzają czas, jaki jest potrzebny na obliczanie wartości odpowiedzi w przypadku tradycyjnych testów (papier i ołówek). Rejestrowanie uczestnika jako osoba kierująca (Referee), z możliwością wglądu w jego wyniki, wymaga zawarcia umowy o współpracy. Umowa taka określa zasady korzystania z aplikacji, zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki i przepisami o ochronie danych. Więcej informacji o współpracy z lekarzami, psychologami i psychoterapeutami: Osoby kierujące

Ponieważ gromadzone przez nas dane dotyczą zdrowia psychicznego, traktujemy je jako szczególnie wrażliwe i dokładamy wszelkich starań, aby były one chronione zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony danych. Więcej informacji na ten temat: Polityka prywatności

Oprócz diagnostycznego potencjału aplikacji e-psyche.eu, opracowujemy także programy profilaktyczne i psychoedukacyjne, na potrzeby określonych grup. Aplikacja umożliwia zapoznanie uczestników z odpowiednimi informacjami, sprawdzenie ich wiedzy, opracowanie ćwiczeń do wykonywania w domu oraz oceny wyników tych działań.