Automatyczna informacja zwrotna o uzyskanych wynikach

W ramach prowadzonych projektów, przeprowadzamy badania epidemiologiczne z udziałem przedstawicieli różnych grup. Mają one na celu oszacowanie, jak często określone doświadczenia lub objawy przytrafiają się ludziom z danej społeczności. Udział w tych projektach jest dobrowolny i może być anonimowy. Uczestnik ma jednak możliwość uzyskania informacji o swoich wynikach lub ich skonsultowania z członkami zespołu badawczego. 

Po uzupełnieniu dostępnych w systemie narzędzi, system automatycznie informuje o wynikach i odnosi je do dostępnych norm, jeżeli zostały one opracowane. System może także sugerować dalsze rozwiązania.