Dr hab. Igor Pietkiewicz

Centrum Badań nad Traumą 
i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS

Pracuje na stanowisku profesora Uniwersytetu SWPS na Wydziale Psychologii w Katowicach, gdzie pełni też funkcję kierownika Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją (www.swps.pl/cbtd), Pracowni Badań Jakościowych i przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Etyki Badań. Prowadzi badania nad wpływem kultury różnych społeczności na zdrowie i radzenie sobie z trudnościami. W obszarze klinicznym bada zmiany świadomości i objawy związane z urazami psychicznymi oraz sposób ich przejawiania się w zależności od kontekstu kulturowego. 

Jest certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty i certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje klinicznie w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Sosnowcu, gdzie prowadzi terapię grupową, superwizuje terapeutów i koordynuje program stażu do certyfikatu psychoterapeuty, akredytowany przez SNP PTP. Prowadzi również praktykę prywatną w Katowicach.

Pracuje w języku polskim i angielskim. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową pacjentów dorosłych, głównie w oparciu o nurt psychodynamiczny. W pracy z traumą wykorzystuje również EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Profil naukowy: tekst alternatywny