Ks. dr Mariusz Gajewski

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
w Krakowie

Ojciec Mariusz jest księdzem, psychologiem, pedagogiem i terapeutą. Studiował w Polsce, Włoszech i USA. Ukończył certyfikowany program Terapii Małżeństw i Rodzin (Marriage and Family Therapy Program) na wydziale Psychologii i Terapii Rodzin w Seton Hall University, i odbył staż w Logan Hall – Community Education Centers w New Jersey, USA.

Pełni funkcje spowiednika i kierownika duchowego oraz jast też zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Nauk Społecznych Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. W swojej pracy naukowej podejmuje kwestie związane z szeroko rozumianą patologią społeczną i profilaktyką. W obszarze zainteresowań klinicznych koncentruje się na badaniu i terapii zaburzeń zachowania, psychologii zdrowia, psychologii doświadczenia religijnego, uwzględniając złożony kontekst społeczny oraz kulturowy. Pracuje w języku polskim, angielskim i włoskim.