Mgr Monika Włodarczyk

Jest socjologiem i psychologiem, pracuje jako doradca zawodowy, trener kompetencji społecznych oraz szkoleniowiec. Studiowała psychologię na Uniwersytecie SWPS w Katowicach i pod kierunkiem dr. Igora Pietkiewicza prowadziła badania dotyczące prywatności terapeutów - jej znaczenia i sposobów zarządzania granicami prywatności. Owocem tego projektu była praca opublikowana w prestiżowym czasopiśmie naukowym Clinical Psychology & Psychoterapy.

Więcej informacji o projekcie Przypadkowe spotkania z pacjentem poza gabinetem