DYSREGULACJA EMOCJONALNA U PACJENTÓW W TERAPII EMDR

Nagrania z seminarium przeprowadzonego 13-14.06.2020
Dr Anabel Gonzalez

Szkolenie dla terapeutów EMDR na temat znaczenia regulacji emocjonalnej pacjenta w terapii EMDR. Ma na celu zrozumienie: (1) Jakie jest znaczenie ciężkiej dysregulacji emocjonalnej w leczeniu EMDR? (2) Jakie czynniki biologiczne należy brać pod uwagę w terapii EMDR pacjenta cierpiącego na ciężką chorobę psychiczną?

EMDR wykorzystuje się współcześnie nie tylko do leczenia prostego PTSD, ale też różnych innych stanów psychopatologicznych. W przypadku występowania złożonej traumatyzacji i objawów dysocjacyjnych powstają często trudności w stosowaniu standardowego protokołu, w związku z czym konieczna jest modyfikacja technik terapeutycznych. Jedną z istotnych cech zaburzeń związanych z traumą jest dysregulacja emocjonalna obecna u pacjentów z różnymi rozpoznaniami psychiatrycznymi. Chociaż istnieje coraz więcej dowodów naukowych wskazujących na związki pomiędzy określonymi wzorcami dysregulacji a korelatami neurobiologicznymi, to nadal nie znajduje to przełożenia na praktykę kliniczną. Innymi słowy, czynniki te są niewystarczająco uwzględniane w terapiach zorientowanych na traumę.

Celem tego szkolenia jest przegląd najnowszych osiągnięć w dziedzinie regulacji emocji i zaproponowanie praktycznych sposobów na wykorzystanie tej wiedzy w praktyce klinicznej, poprzez wdrożenie w skomplikowanych przypadkach odpowiednich procedur psychoterapeutycznych. Ocena wzorców dysregulacji emocji może być pomocna w tworzeniu planu leczenia niezależnie od rodzaju terapii, chociaż implikacje z niektórych badań są przydatne w określonych formach psychoterapii.

Podczas szkolenia, prowadząca skupi się na tym, jak dysregulacja emocjonalna w zaburzeniach związanych z traumą może wpływać na odwrażliwianie i przetwarzanie za pomocą ruchów gałek ocznych (EMDR). Różne wzorce dysregulacji emocji mogą wpływać na leczenie i procedury EMDR. Dlatego zastosowanie EMDR, poza niedysocjacyjnym PTSD, powinno uwzględniać dominujące strategie regulacji emocji u każdego pacjenta. Aby zilustrować koncepcje teoretyczne i omówić proces decyzyjny w terapii, przedstawione zostaną różne przypadki kliniczne, w których uwzględniono specyficzne problemy związane z regulacją emocji oraz adekwatne do tego interwencje.

Szkolenie prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.

PROWADZĄCA
Dr Anabel Gonzalez Vazquez – lekarz psychiatra, psychoterapeutka, specjalistka w zakresie leczenia traumy złożonej z wykorzystaniem EMDR: Czytaj więcej

INFORMACJA O KOSZTACH
Całkowity koszt brutto dostępu do materiałów szkoleniowych i nagrań z seminarium przez okres 14 dni wynosi 600 zł.

ZASADY DOSTĘPU DO ZASOBÓW
Uzyskanie dostępu do zasobów jest możliwe jedynie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, który wyświetli się po zalogowaniu do aplikacji E-psyche. Opłaty można dokonać poprzez zintegrowany z aplikacją system Tpay (zasoby zostaną udostępnione od razu) lub przelewem na konto E-PSYCHE.EU S.C., ul. Kościuszki 49/4, 40-048 Katowice, mBank 59 1140 2004 0000 3102 7802 4338. W tytule przelewu należy wpisać: VOD DYSREGULACJA, Imię i nazwisko uczestnika (zasoby zostaną udostępnione po zaksięgowaniu płatności, co może zająć kilka dni). Faktury dla osób prowadzących działalność gospodarczą zostaną wysłane z domeny ifirma.pl w bieżącym miesiącu rozliczeniowym, w którym dokonano płatności.

ORGANIZATORZY
E-psyche.eu s.c. we współpracy z Europejskim Towarzystwem Traumy i Dysocjacji (www.estd.org)

KONTAKT
Tel. 602 648 713, Email: firma@e-psyche.eu