PROWADZENIE TERAPII EMDR W KONTAKCIE ONLINE

Nagrania z seminarium przeprowadzonego 19.06.2020 r.
Dr Anabel Gonzalez

Terapia EMDR zaleca się prowadzić osobiście, w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, ale można ją też zastosować w pracy online, jeśli pacjent ma utrudniony dostęp do terapeuty z powodu niepełnosprawności ruchowej lub kiedy brakuje w okolicy osób, które prowadzą terapię EMDR.

Dotychczas, wielu terapeutów EMDR nie prowadziło wcale leczenia online lub robili to rzadko. Sytuacja pandemii i konieczność utrzymywania dystansu społecznego zmusiły jednak wielu terapeutów i pacjentów do poszukiwania nowych rozwiązań oraz dostosowania sposobu prowadzenia terapii do powstałych ograniczeń. Podczas tych warsztatów przeanalizujemy główne adaptacje, które należy wprowadzić do leczenia EMDR w kontakcie online. Zostaną omówione konkretne sytuacje i wątpliwości zgłaszane przez uczestników.

Szkolenie prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.

PROWADZĄCA
Dr Anabel Gonzalez Vazquez – lekarz psychiatra, psychoterapeutka, specjalistka w zakresie leczenia traumy złożonej z wykorzystaniem EMDR: Czytaj więcej

INFORMACJA O KOSZTACH
* Całkowity koszt brutto za dostęp do materiałów szkoleniowych i nagrania ze szkolenia przez okres 14 dni wynosi 150 zł

ZAPISY I ZASADY REZYGNACJI
Zapisu na szkolenie można dokonać jedynie poprzez formularz rejestracyjny po zalogowaniu się do aplikacji E-psyche. Opłaty należy dokonać poprzez zintegrowany z aplikacją system Tpay lub przelewem na konto E-PSYCHE.EU S.C., ul. Kościuszki 49/4, 40-048 Katowice, mBank 59 1140 2004 0000 3102 7802 4338. W tytule przelewu należy wpisać: VOD EMDR ONLINE, Imię i nazwisko uczestnika. Zasoby zostaną udostępnione po zaksięgowaniu płatności, co może zająć kilka dni.

ORGANIZATORZY
E-psyche.eu s.c. we współpracy z Europejskim Towarzystwem Traumy i Dysocjacji (www.estd.org)

KONTAKT
Tel. 602 648 713, Email: firma@e-psyche.eu