FAZA STABILIZACJI W TERAPII ZŁOŻONYCH ZABURZEŃ POURAZOWYCH

Nagrania z seminarium przeprowadzonego w czerwcu 2019 r.
Dr Suzette Boon

W czasie dwudniowego warsztatu omówione zostały zasady fazowego leczenia złożonych zaburzeń związanych z traumą, ze szczególnym naciskiem na fazę pierwszą. Miały na celu wyjaśnienie: Kiedy i jak pracować z dysocjacyjnymi częściami osobowości? Jak nawiązać sojusz terapeutyczny z agresywnymi i prześladowczymi częściami? Które techniki stabilizacji są najbardziej pomocne? Jakie są najczęstsze pułapki w procesie leczenie? Jak określić, czy pacjent jest wystarczająco stabilny, aby móc podjąć pracę nad doświadczeniami urazowymi? Jak pomóc gorzej funkcjonującym pacjentom, którzy nie mają wystarczających zasobów do pracy nad traumą?

Wczesna i przewlekła trauma, taka jak: nadużycie fizyczne, nadużycie emocjonalne, wykorzystanie seksualne, a także doświadczenia wojny i przemocy w społeczeństwie, może skutkować poważnymi zaburzeniami psychiatrycznymi u dorosłych. Do takich złożonych zaburzeń pourazowych można zaliczyć: Complex PTSD, dysocjacyjne zaburzenie tożsamości (DID) i inne określone zaburzenia dysocjacyjne (OSDD). Klinicyści uważają fazowy model leczenia za dający najlepsze efekty w przypadku tego typu zaburzeń.

Fazowy model leczenia obejmuje trzy fazy: 1. stabilizacja i redukcja objawów, 2. leczenie wspomnień urazowych, 3. integracja i rehabilitacja. W pierwszej fazie leczenia kładzie się nacisk na budowanie bezpiecznej relacji i regulację pobudzenia, gdyż wielu z tych pacjentów jest nastawionych fobicznie do terapii i do terapeutów. Pacjenci muszą nauczyć się radzić sobie z intensywnymi emocjami i rozwijać podstawowe umiejętności dbania o siebie, co przekłada się na lepsze radzenie sobie w codziennym życiu. Stworzenie sojuszu terapeutycznego z pacjentami z traumą złożoną może być poważnym wyzwaniem, szczególnie kiedy towarzyszą im poważne zaburzenia osobowości lub zaburzenia dysocjacyjne. Stabilizacja jest więc absolutnie koniecznym warunkiem, zanim nastąpi przejście do drugiej fazy leczenia - terapii traumatycznych wspomnień.

Warsztat był realizowany poprzez prezentację, opisy przypadków oraz odgrywanie scen z pacjentami i był tłumaczony na język polski. Materiały obejmują nagrania (dziesięć części o różnej długości trwania) z obu dni szkolenia, a także prezentację do wydruku w pdf (2 slajdy na stronie). Udostępnione nagranie jest zapisem dwudniowego warsztatu (przy czym dzień pierwszy obejmował więcej godzin szkolenia, a drugi mniej). Na prośbę prowadzącej, w nagraniach UŻYTO FILTRY UNIEMOŻLIWIAJĄCE IDENTYFIKACJĘ OSÓB W PREZENTOWANYM MATERIALE KLINICZNYM. Materiał ten był na bieżąco komentowany i tłumaczono napisy do filmów, co ułatwia zrozumienie treści prezentowanych na szkoleniu.

DLA KOGO JEST PRZEZNACZONE SZKOLENIE?
Szkolenie adresowane jest do psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów.

PROWADZĄCA
Dr Suzette Boon - jest psychologiem klinicznym, psychoterapeutką i superwizorką psychoterapii z Holandii. Od końca lat 80-tych zajmuje się diagnozą i leczeniem pacjentów z wczesnym doświadczeniem traumy, w szczególności pacjentów ze złożonymi zaburzeniami dysocjacyjnymi. W Polsce, zyskała uznanie dzięki prowadzonym przez nią wielu warsztatom i książki wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego "Zaburzenia dysocjacyjne po traumie". Czytaj więcej

INFORMACJA O KOSZTACH
Całkowity koszt brutto dostępu do materiałów szkoleniowych i nagrań z seminarium przez okres 28 dni wynosi 500 zł.

ZASADY DOSTĘPU DO ZASOBÓW
Uzyskanie dostępu do zasobów jest możliwe jedynie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, który wyświetli się po zalogowaniu do aplikacji E-psyche. Opłaty można dokonać poprzez zintegrowany z aplikacją system Tpay (zasoby zostaną udostępnione od razu) lub przelewem na konto E-PSYCHE.EU S.C., ul. Dąbrowskiego 17/2, 40-032 Katowice, mBank 59 1140 2004 0000 3102 7802 4338. W tytule przelewu należy wpisać: VOD FAZA STABILIZACJI, Imię i nazwisko uczestnika (zasoby zostaną udostępnione po zaksięgowaniu płatności, co może zająć kilka dni). Faktury dla osób prowadzących działalność gospodarczą zostaną wysłane z domeny ifirma.pl w bieżącym miesiącu rozliczeniowym, w którym dokonano płatności.

ORGANIZATORZY
E-psyche.eu s.c. we współpracy z Europejskim Towarzystwem Traumy i Dysocjacji (www.estd.org)

KONTAKT
Tel. 602 648 713, Email: firma@e-psyche.eu