Wprowadzenie do diagnozy traumy rozwojowej i dysocjacji u dzieci i młodzieży - Sandra Baita

Nagrania z warsztatów przeprowadzonych 17 luty 2023
Sandra Baita (Argentyna)

Chociaż złożone zaburzenia pourazowe i zaburzenia dysocjacyjne diagnozowane w wieku dorosłym są zakorzenione w dzieciństwie oraz okresie dojrzewania, wciąż niewiele wiadomo dlaczego i w jaki sposób dysocjacja pojawia się we wczesnych etapach rozwojowych. Aby dokonać odpowiedniej konceptualizacji przypadku klinicyści potrzebują ram teoretycznych umożliwiających zrozumienie dysocjacji w sposób uwzględniający czynniki rozwojowe i jej powiązanie z traumą rozwojową. Podczas tego kursu wprowadzającego profesjonaliści dowiadują się, jak zrozumieć dysocjację u dzieci w oparciu o cztery różne podejścia teoretyczne.


Umiejętność postawienia właściwej diagnozy jest bardzo ważna w celu adekwatnego zaplanowania dalszego leczenia. W nabyciu tych praktycznych umiejętności pomocne będzie zaznajomienie się z zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi zaburzeń dysocjacyjnych, teorii dysocjacji strukturalnej oraz narzędziami stosowanymi w procesie diagnostycznym.

W PROGRAMIE SZKOLENIA
1. Dysocjacja z perspektywy rozwojowej
2. Modele teoretyczne do zrozumienia dysocjacji z perspektywy rozwojowej:
• Odrębne stany behawioralne Putnama
• Strukturalna dysocjacja osobowości
• Teoria unikania afektu Silberg
• Dezorganizacja przywiązania
3. Trauma rozwojowa vs zaburzenie stresu pourazowego
4. Związek między dysocjacją a traumą rozwojową
5. Zrozumienie objawów dysocjacji i traumy rozwojowej jako adaptacji
6. Zrozumienie dysregulacji afektywnej i behawioralnej
7. Pięć zasad przewodnich w ocenie dysocjacji u dzieci i młodzieży

Materiał kliniczny w nagraniach został zaślepiony w trosce o anonimowość pacjentów. Szkolenie było tłumaczone na język polski.Kontynuacją tego szkolenia jest warsztat organizowany 1-2 kwietnia 2023, w czasie którego analizowane będą winiety kliniczne ilustrujące różne objawy stanowiące adaptację do traumatycznego środowiska. Profesjonaliści nauczą się podstawowych zasad niezbędnych oceny dysocjacji u dzieci i młodzieży.

PROWADZĄCA
Sandra Baita (Argentyna) jest licencjonowanym psychologiem klinicznym i posiada certyfikat Practitionera oraz Konsultanta EMDR. Jest autorką kilku rozdziałów książek i dwóch książek o dysocjacji u dzieci. Mieszka i prowadzi prywatną praktykę w Buenos Aires. Czytaj więcej

INFORMACJA O KOSZTACH
Całkowity koszt brutto dostępu do materiałów szkoleniowych i nagrań z warsztatów przez okres 14 dni wynosi 260 zł.

ZASADY DOSTĘPU DO ZASOBÓW
Uzyskanie dostępu do zasobów jest możliwe jedynie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, który wyświetli się po zalogowaniu do aplikacji E-psyche. Opłaty można dokonać poprzez zintegrowany z aplikacją system Tpay (zasoby zostaną udostępnione od razu) lub przelewem na konto E-PSYCHE.EU S.C., ul. Kościuszki 49/4, 40-048 Katowice, mBank 59 1140 2004 0000 3102 7802 4338. W tytule przelewu należy wpisać: VOD BAITA INTRO, Imię i nazwisko uczestnika (zasoby zostaną udostępnione po zaksięgowaniu płatności, co może zająć kilka dni). Faktury dla osób prowadzących działalność gospodarczą zostaną wysłane z domeny ifirma.pl w bieżącym miesiącu rozliczeniowym, w którym dokonano płatności.

ORGANIZATORZY
E-psyche.eu s.c. we współpracy z Europejskim Towarzystwem Traumy i Dysocjacji (www.estd.org)