Warsztat pogłębiony diagnozy traumy rozwojowej i dysocjacji u dzieci oraz młodzieży

Nagrania z warsztatów przeprowadzonych 1-2 kwietnia 2023
Sandra Baita (Argentyna)

Ocenę traumy rozwojowej i objawów dysocjacyjnych u dzieci oraz młodzieży należy rozumieć jako stopniowo rozwijający się proces, podczas którego klinicysta staje przed kilkoma trudnymi pytaniami: Co jest odpowiednie dla danego etapu rozwoju? Czy dzieci mają części (dysocjacyjne)? Czy istnieją jakieś charakterystyczne cechy zjawisk dysocjacyjnych w tej grupie, w porównaniu do dorosłych?


Chociaż istnieje wiele narzędzi przesiewowych i diagnostycznych przeznaczonych dla dorosłych, klinicysta pracujący z młodzieżą, a szczególnie z dziećmi dysponuje niewielką liczbą takich rozwiązań. W związku z tym, będzie potrzebował ogólnej mapy poznawczej umożliwiającej dokonanie adekwatnej oceny klinicznej.

Warsztat ten jest rozwinięciem treści przedstawionych we WPROWADZENIU DO DIAGNOZY TRAUMY ROZWOJOWEJ I DYSOCJCJI U DZIECI I MŁODZIEZY

Podczas tego kursu, profesjonaliści poznają różne składowe procesu badania klinicznego i zapoznają się z konkretnymi objawami traumy rozwojowej oraz dysocjacji. Dowiedzą się również, jak oceniać te objawy korzystając z zewnętrznych źródeł informacji, takich jak rodzice i szkoła, a także jak dokonać badania samych klientów. Zagadnienia te zostaną przedstawione za pomocą rysunków i winiet klinicznych. Zostaną również omówione takie kwestie jak: psychoedukacja, rozwijanie funkcji metapoznawczych i rozpoznawanie unikania podczas procesu oceny, ponieważ są one kluczowe dla planowania dalszego leczenia.

W PROGRAMIE SZKOLENIA
1. Składowe procesu oceny klinicznej
2. Zewnętrzne źródła informacj i
* Wywiad dotyczący traumy
* Pytanie rodziców o objawy pourazowe
* Pytanie rodziców o objawy dysocjacyjne
* Triggery związane z kontekstem i triggery relacyjne
3. Narzędzia przesiewowe: zakres i ograniczenia
4. Pytanie dziecka o objawy dysocjacyjne: psychoedukacja i narzędzia kliniczne
5. Pytanie dziecka o zachowania i postawy obserwowane w warunkach klinicznych
6. Diagnoza różnicowa: zabawa, fantazjowanie i wyobrażeni przyjaciele u straumatyzowanych dzieci
7. Rozwijania funkcjonowania metapoznawczego podczas procesu oceny
8. Objawy dysocjacji:
* amnezja
* zmiany zasobu wiedzy i umiejętności
* nagłe zmiany stanów afektywnych i behawioralnych
* objawy intruzji
* depersonalizacja i derealizacja
* części dysocjacyjne
9. Uznanie unikania podczas procesu oceny

PROWADZĄCA
Sandra Baita (Argentyna) jest licencjonowanym psychologiem klinicznym i posiada certyfikat Practitionera oraz Konsultanta EMDR. Jest autorką kilku rozdziałów książek i dwóch książek o dysocjacji u dzieci. Mieszka i prowadzi prywatną praktykę w Buenos Aires. Czytaj więcej

INFORMACJA O KOSZTACH
Całkowity koszt brutto dostępu do materiałów szkoleniowych i nagrań z warsztatów przez okres 21 dni wynosi 670 zł.

ZASADY DOSTĘPU DO ZASOBÓW
Uzyskanie dostępu do zasobów jest możliwe jedynie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, który wyświetli się po zalogowaniu do aplikacji E-psyche. Opłaty można dokonać poprzez zintegrowany z aplikacją system Tpay (zasoby zostaną udostępnione od razu) lub przelewem na konto E-PSYCHE.EU S.C., ul. Kościuszki 49/4, 40-048 Katowice, mBank 59 1140 2004 0000 3102 7802 4338. W tytule przelewu należy wpisać: VOD BAITA WARSZTAT, Imię i nazwisko uczestnika (zasoby zostaną udostępnione po zaksięgowaniu płatności, co może zająć kilka dni). Faktury wysyłane są tylko w wersji elektronicznej z domeny ifirma.pl. Osoby, które w trakcie rejestracji nie zadeklarują chęci otrzymania faktury są rozliczane na podstawie ewidencji osób fizycznych. Zmiana decyzji i zgłoszenie przez te osoby chęci otrzymania faktury możliwe jest jedynie w okresie miesiąca rozliczeniowego, w którym dokonano wpłaty.

ORGANIZATORZY
E-psyche.eu s.c. we współpracy z Europejskim Towarzystwem Traumy i Dysocjacji (www.estd.org)