Prof. van der Hart

Centrum Badań nad Traumą 
i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS

Profesor Onno van der Hart jest psychologiem i psychoterapeutą, międzynarodowym ekspertem w dziedzinie dysocjacji i zaburzeń związanych z trauma, emerytowanym profesorem Wydziału Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Utrecht University (Holandia). Pracuje jako konsultant kliniczny w Centrum Leczenia Zaburzeń Post-traumatycznych w Helsinkach i Oulu (Finlandia), jako kierownik badań dotyczących zaniedbania i nadużyć w okresie dzieciństwa, prowadzonych w Cats-Polm Institute oraz jako psychoterapeuta w Centrum Zdrowia Psychicznego Buitenamstel w Amsterdamie. Jest członkiem rady wielu czasopism naukowych, opublikował kilka książek na temat traumy, dysocjacji i żałoby oraz ponad 100 artykułów w znanych czasopismach naukowych. Prof. van der Hart jest byłym przewodniczącym International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), byłym wice-przewodniczącym International Society for the Study of Dissociation i członkiem American Society of Clinical Hypnosis (ASCH).

Profil naukowy: tekst alternatywny