Zmiany zachowania i tożsamości pod postacią opętania

W prowadzonym w latach 2016-2022 projekcie naukowym, prof. Igor Pietkiewicz analizował doświadczenia osób zgłaszających poczucie owładnięcia lub opętania. Eksplorowano obraz kliniczny uczestników zgłaszających nagłe zmiany zachowania lub tożsamości i wpływ tych objawów na codzienne funkcjonowanie.

Analizowano te różne zjawiska pod kątem przeżywanych konfliktów psychologicznych lub doświadczeń urazowych. Osobom, u których zidentyfikowano objawy istotne klinicznie, zalecano określone strategie terapeutyczne. Projekt miał zgodę Wydziałowej Komisji ds. Etyki Badań przy Uniwersytecie SWPS i był finansowany finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki nr 2017/25/B/HS6/01025.

Projekt miał charakter czysto naukowy i był realizowany niezależnie od struktur kościelnych. Respektując rekomendacje wydane przez Polski Episkopat (list polecający bp. Andrzeja Czai), niektórzy duchowni kierowali na nasze konsultacje petentów szukających pomocy egzorcysty. Udział w projekcie pozwalał uczestnikom zrozumieć ich ewentualne konflikty natury psychologicznej i rozpoznać objawy wymagające interwencji psychologa, psychoterapeuty lub lekarza. Konsultacje umożliwiały też omówienie swoich doświadczeń z profesjonalistami zdrowia psychicznego i uzyskanie informacje o dostępnych metodach leczenia, wypracowanych na gruncie psychologii i medycyny. W wyniiku prowadzonych prac, powstało kilka interesujących prac naukowych, wystąpień konferencyjnych i doniesień prasowych.

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH: 
Pietkiewicz, I. J., & Lecoq-Bamboche, M. (2017). Exorcism leads to reenactment of trauma in a Mauritian woman. Journal of Child Sexual Abuse, 26(8), 970-992. https://doi.org/10.1080/10538712.2017.1372837
Pietkiewicz, I. J., Lecoq-Bamboche, M., & Van der Hart, O. (2020). Cultural pathoplasticity in a Mauritian woman with possession-form presentation: Is it dissociative or not?. European Journal of Trauma & Dissociation, 4(2), 100131. https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2019.100131
Pietkiewicz, I. J., Kłosińska, U., Tomalski, R., & Van der Hart, O. (2021). Beyond dissociative disorders: a qualitative study of Polish catholic women reporting demonic possession. European Journal of Trauma & Dissociation, 5(4), 100204. https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2021.100204
Pietkiewicz, I. J., Kłosińska, U., & Tomalski, R. (2021). Delusions of Possession and Religious Coping in Schizophrenia: A Qualitative Study of Four Cases. Frontiers in Psychology, 12, 842. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.628925
Pietkiewicz, I. J., Kłosińska, U., & Tomalski, R. (2022). Polish Catholics attribute trauma-related symptoms to possession: qualitative analysis of two childhood sexual abuse survivors. Journal of Child Sexual Abuse. https://doi.org/10.1080/10538712.2022.2067094
Pietkiewicz, I. J., Kłosińska, U., & Tomalski, R. (2022). Trapped between theological and medical notions of possession: A case of possession trance disorder with a three-year follow-up. Frontiers in Psychiatry. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2022.891859/full

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE: 
2018 Newsweek Wplątani w egzorcyzmy - czytaj
2018 Polska Agencja Prasowa Kto korzysta z egzorcyzmów - czytaj
2018 Wirtualna Polska Opętanie czy zaburzenie? - czytaj
2019 Gazeta Wyborcza Duży Format Diagnoza opętanie. Pacjent między egzorcystą a psychiatrą - czytaj
2019 Psychiatria po dyplomie Opętanie w ujęciu psychiatrycznym - czytaj
2019 Psychologia w praktyce Kliniczne aspekty opętania - czytaj
2022 Wysokie obcasy extra Zaburzenia pod postacią opętania
2022 W drodze Modlitwa nie zastąpi leczenia - czytaj

WIĘCEJ O PROJEKCIE ID 130

dr hab. Igor Pietkiewicz
Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS

☏ 602 648 713  ✉ ipietkiewicz@swps.edu.pl 

Dr hab. Igor Pietkiewicz

Dr Radosław Tomalski

Dr Suzette Boon

Prof. Onno van der Hart

Mgr Urszula Kłosińska

Niniejszy regulamin opisuje procedurę badania, korzyści z udziału, zasady dotyczące przetwarzania danych i ochrony prywatności oraz inne kwestie.

czytaj więcej >>

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PROJEKTU ID 130