Granice prywatności w terapii uzależnień z perspektywy terapeutów

Badanie miało na celu analizę różnic pomiędzy tym, jak neofici (osoby, które po przejściu terapii uzależnień sami zostali z czasem terapeutami) i nie-neofici (terapeuci, którzy sami nie mieli nigdy problemu z uzależnieniem od alkoholu lub substancji psychoaktywnych) postrzegają oraz

zarządzają granicami prywatności w relacji terapeutycznej.

Report z badania:
Pietkiewicz, I. J. & Skowrońska-Włoch, K. (2016). Professional boundaries among substance abuse therapists with and without substance abuse history.

Zespół badawczy:
Dr Igor Pietkiewicz, Mgr Karolina Skowrońska-Włoch