Jak księża radzą sobie ze stresem i korzystają z pomocy innych?

Badanie miało na celu analizę wyzwań związanych z pełnieniem funkcji duszpasterza. Analizowaliśmy także strategie radzenia sobie z trudnościami i postawy wobec korzystania z dostępnych źródeł wsparcia społecznego oraz profesjonalnej pomocy u księży diecezjalnych.

Przeprowadziliśmy badanie jakościowe z udziałem 12 czynnych księży rzymskokatolickich, z którymi przeprowadzono częściowo-ustrukturyzowane wywiady pogłębione. Transkrypcje wywiadów poddano interpretacyjnej analizie fenomenologicznej.

Z uzyskanych danych wynika, że pomimo świadomości dostępnych źródeł wsparcia i profesjonalnej pomocy, księża korzystają z nich rzadko i niechętnie, z powodów osobistych i kulturowych. Coping religijny był postrzegany jako najbardziej właściwa, akceptowana i oczekiwana strategia, służąca zachowaniu równowagi psychicznej. Księża zgłaszali skłonność do skrywania osobistych problemów, szczególnie przed ludźmi świeckimi, aby zachować pozytywny wizerunek siebie i Kościoła oraz podporządkować się grupowym normom. Po profesjonalną pomoc sięgali w ostateczności i wiązało się to z auto-stygmatyzacją. Badanie to zwraca uwagę profesjonalistów w obszarze ochrony zdrowia psychicznego na specyficzne wyzwania i potrzeby księży oraz typowe bariery utrudniające korzystanie z pomocy. W raporcie omówione są również wskazówki do dalszych badań

Report z badania: Pietkiewicz, I. J. & Bachryj, D. (2016). Help-seeking attitudes and coping strategies among Roman Catholic secular clergy. Psychology of Religion and Spirituality, 8, 13-24. doi: 10.1037/rel0000019

Zespół badawczy:
Dr Igor Pietkiewicz, Mgr Dawid Bachryj