Zmiany zachowania i tożsamości u osób korzystających lub kierowanych na egzorcyzm

Bezpłatne konsultacje ze specjalistami zdrowia psychicznego dla osób, które mają poczucie owładnięcia przez obcą siłę i tracą kontrolę nad swoim ciałem, mową lub myślami.

Projekt służy rozwojowi wiedzy na temat duchowych doświadczeń osób poszukujących religijnych sposobów radzenia sobie z nagłymi zmianami zachowania lub tożsamości. Celem badania jest analiza tych stanów pod kątem ich wpływu na codzienne funkcjonowanie i związków z konfliktami psychologicznymi lub doświadczeniami urazowymi. Badanie NIE służy ustaleniu, czy na osobę badaną wpływają lub nie siły nadprzyrodzone w rozumieniu teologicznym, gdyż jest to poza zakresem kompetencji klinicystów. Zadaniem terapeuty lub lekarza jest ustalenie, czy zgłaszająca się na konsultację osoba posiada istotne klinicznie objawy, na przykład zaburzeń: snu, nastroju, pamięci, itd. Projekt może przyczynić się do poprawy współpracy pomiędzy opieką zdrowia i duszpasterzami. Ma też na celu przełamywanie określonych stereotypów dotyczących osób korzystających z egzorcyzmów, np. kojarzenia ich zachowania z objawami schizofrenii.

Nasz projekt jest realizowany przy wsparciu polskich księży. Współpraca duszpasterzy i specjalistów zdrowia psychicznego umożliwia pomoc w sposób kompleksowy oraz połączenie praktyki duchowej z metodami wypracowanymi na gruncie psychologii i medycyny. Według wytycznych Kościoła, osoby zgłaszające się na egzorcyzm winny korzystać z konsultacji psychologicznej i lekarskiej, celem lepszego rozeznania problemu, oceny poziomu stresu i dostępnego wsparcia.

Projekt jest wspierany przez przedstawicieli Episkopatu Polski: list otwarty - Biskup Andrzej Czaja

Projekt posiada zgodę Wydziałowej Komisji ds. Etyki Badań przy Uniwersytecie SWPS, WZ Katowice i jest finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki nr 2017/25/B/HS6/01025

WIĘCEJ O PROJEKCIE ID 130

dr Igor Pietkiewicz
Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS

☏ 602 648 713  ✉ ipietkiewicz@swps.edu.pl 

Dr Igor Pietkiewicz

Dr Radosław Tomalski

Dr Suzette Boon

Prof. Onno van der Hart

Ks. dr Mariusz Gajewski

Mgr Urszula Kłosińska

Niniejszy regulamin opisuje procedurę badania, korzyści z udziału, zasady dotyczące przetwarzania danych i ochrony prywatności oraz inne kwestie.

czytaj więcej >>

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PROJEKTU ID 130