Zmiany zachowania i tożsamości u osób korzystających lub kierowanych na egzorcyzm

Bezpłatne konsultacje ze specjalistami zdrowia psychicznego dla osób, które mają poczucie owładnięcia przez obcą siłę i tracą kontrolę nad swoim ciałem, mową lub myślami.

Projekt służy rozwojowi wiedzy na temat doświadczeń osób korzystających z religijnych sposobów radzenia sobie z nagłymi zmianami zachowania lub tożsamości. Celem badania jest analiza tych stanów pod kątem ich wpływu na codzienne funkcjonowanie i jaki mają związek z konfliktami psychologicznymi lub doświadczeniami urazowymi. Osobom, u których zidentyfikowane zostaną objawy istotne klinicznie, zostaną zaproponowane i omówione możliwe sposoby terapii. 

Badanie NIE służy ustaleniu, czy na uczestników badania wpływają lub nie siły nadprzyrodzone w rozumieniu teologicznym, gdyż jest to poza zakresem kompetencji klinicystów. Zadaniem terapeuty lub lekarza jest raczej ustalenie, czy posiada on istotne klinicznie objawy, na przykład zaburzeń: snu, nastroju, pamięci albo różne inne trudności związane z urazami psychicznymi. 

Poprzez propagowanie pogłębionej diagnostyki klinicznej u osób z nagłymi zmianami zachowania lub tożsamości, projekt może przyczynić się do poprawy współpracy pomiędzy opieką zdrowia i duszpasterzami oraz przełamać stereotypy kojarzące osoby korzystające z egzorcyzmów z pacjentami cierpiącymi na takie schorzenia jak np. schizofrenia. 

Projekt ma charakter czysto naukowy i jest realizowany niezależnie od struktur kościelnych. Respektując rekomendacje wydane przez Polski Episkopat (list polecający - Biskup Andrzej Czaja), coraz więcej duchownych kieruje na nasze konsultacje wiernych, aby pomóc im zrozumieć ewentualne konflikty natury psychologicznej i rozpoznać objawy, które mogą wymagać interwencji psychologa, psychoterapeuty lub lekarza. Konsultacje takie umożliwiają omówienie swoich doświadczeń z profesjonalistami specjalizującymi się w rozpoznaniu lub wykluczaniu zaburzeń psychicznych. W ramach projektu, udostępniane są też kompleksowe informacje o dostępnych metodach leczenia wypracowanych na gruncie psychologii i medycyny. 

Projekt posiada zgodę Wydziałowej Komisji ds. Etyki Badań przy Uniwersytecie SWPS, WZ Katowice i jest finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki nr 2017/25/B/HS6/01025

WIĘCEJ O PROJEKCIE ID 130

dr hab. Igor Pietkiewicz
Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS

☏ 602 648 713  ✉ ipietkiewicz@swps.edu.pl 

Dr hab. Igor Pietkiewicz

Dr Radosław Tomalski

Dr Suzette Boon

Prof. Onno van der Hart

Ks. dr Mariusz Gajewski

Mgr Urszula Kłosińska

Niniejszy regulamin opisuje procedurę badania, korzyści z udziału, zasady dotyczące przetwarzania danych i ochrony prywatności oraz inne kwestie.

czytaj więcej >>

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PROJEKTU ID 130