Analiza depersonalizacji i derealizacji u osób po doświadczeniach urazowych

Projekt badawczy służy analizie odmiennych stanów świadomości (depersonalizacji i derealizacji) u osób zdrowych i tych, którzy cierpią z powodu różnych zaburzeń psychicznych. 

Stany takie jak depersonalizacja (poczucie oddzielenia od własnego ciała lub umysłu) i derealizacja (doświadczanie zewnętrznego świata jako nierzeczywistego lub przypominającego sen) są powszechnie i występują z różnym nasileniem i w różnych okolicznościach. U niektórych osób stany te pojawiają się w trakcie medytacji, praktyk religijnych lub w czasie intensywnego wysiłku sportowego. 

Depersonalizacja i derealizacja to także naturalne reakcje na doświadczenia traumatyczne, kiedy umysł oddziela się od przytłaczających zdarzeń i uczuć, jako forma radzenia sobie z urazem. Niektóre formy depersonalizacji i derealizacji przyjmują postać przewlekłą, są w znacznym stopniu dysfunkcyjne, powodują cierpienie i są uznawane za patologiczne. Brakuje jednak badań porównujących stany normalnej i patologicznej depersonalizacji/derealizacji, ich związków z traumą oraz sposobów, w jaki są doświadczane przez jednostki.

W ramach tego projektu przeprowadzone będą ustrukturyzowane wywiady kliniczne z osobami zdrowymi i pacjentami z różnymi zaburzeniami psychicznymi, w celu analizy porównawczej osobistych doświadczeń związanych z depersonalizacją i derealizacją. Badania tego typu są potrzebne, aby poprawić rozpoznawanie przez klinicystów odmiennych stanów świadomości, które mogą wskazywać na zaburzenia związane z traumą. W konsekwencji, będzie to prowadzić do lepszej diagnostyki i kierowania pacjentów na leczenie.

Projekt posiada zgodę Wydziałowej Komisji ds. Etyki Badań przy Uniwersytecie SWPS, WZ Katowice i jest finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki nr 2016/22/E/HS6/00306

Projekt finansowany przez NCN został zakończony. W ramach współpracy z E-psyche.eu można nadal korzystać z testów przesiewowych w wersji online. Aby się zarejestrować i wypełnić testy, skorzystaj z linku poniżej.

 

WIĘCEJ O PROJEKCIE ID 131

dr hab. Igor Pietkiewicz
Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS

☏ 602 648 713  ✉ ipietkiewicz@swps.edu.pl 

Dr hab. Igor Pietkiewicz

Dr Radosław Tomalski

Dr Suzette Boon

Prof. Onno van der Hart

mgr Szymon Nęcki

mgr Anna Bańbura

mgr inż. Roksana Duszkiewicz

mgr Mateusz Barłóg

Niniejszy regulamin opisuje procedurę badania, korzyści z udziału, zasady dotyczące przetwarzania danych i ochrony prywatności oraz inne kwestie.

czytaj więcej >>
 

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PROJEKTU ID 131