Analiza nagłych zmian świadomości u osób wykonujących zawody niebezpieczne

Projekt badawczy służy analizie odmiennych stanów świadomości (depersonalizacji i derealizacji) u osób wykonujących zawody związane z narażeniem życia.


Stany takie jak depersonalizacja (poczucie oddzielenia od własnego ciała lub umysłu) i derealizacja (doświadczanie zewnętrznego świata jako nierzeczywistego lub przypominającego sen) są powszechnie i występują z różnym nasileniem i w różnych okolicznościach. U niektórych osób stany te pojawiają się w trakcie medytacji, praktyk religijnych lub w czasie intensywnego wysiłku sportowego.

Depersonalizacja i derealizacja to także naturalne reakcje na doświadczenia traumatyczne, kiedy umysł oddziela się od przytłaczających zdarzeń i uczuć, jako forma radzenia sobie z urazem. Niektóre formy depersonalizacji i derealizacji przyjmują postać przewlekłą, są w znacznym stopniu dysfunkcyjne, powodują cierpienie i są uznawane za patologiczne. Brakuje jednak badań porównujących stany normalnej i patologicznej depersonalizacji/derealizacji, ich związków z traumą oraz sposobów, w jaki są doświadczane przez jednostki.

W ramach tego projektu przeprowadzone będą ustrukturyzowane wywiady kliniczne z osobami zdrowymi i pacjentami z różnymi zaburzeniami psychicznymi, w celu analizy porównawczej osobistych doświadczeń związanych z depersonalizacją i derealizacją. Badania tego typu są potrzebne, aby poprawić rozpoznawanie przez klinicystów odmiennych stanów świadomości, które mogą wskazywać na zaburzenia związane z traumą. W konsekwencji, będzie to prowadzić do lepszej diagnostyki i kierowania pacjentów na leczenie.

Projekt posiada zgodę Wydziałowej Komisji ds. Etyki Badań przy Uniwersytecie SWPS, WZ Katowice i jest finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki 2016/22/E/HS6/00306

 

WIĘCEJ O PROJEKCIE ID 118

dr Igor Pietkiewicz
Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS

☏ 602 648 713  ✉ ipietkiewicz@swps.edu.pl 

Dr Igor Pietkiewicz

Dr Radosław Tomalski

Dr Suzette Boon

Prof. Onno van der Hart

mgr Anna Bańbura

mgr inż. Roksana Duszkiewicz

mgr Mateusz Barłóg

mgr Damian Szawerna

Niniejszy regulamin opisuje procedurę badania, korzyści z udziału, zasady dotyczące przetwarzania danych i ochrony prywatności oraz inne kwestie.

czytaj więcej >>

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PROJEKTU ID 118