Osoba zlecająca badanie

Profesjonaliści zarejestrowani w systemie mogą wykorzystywać aplikację do przeprowadzania testów przesiewowych u kierowanych przez siebie osób i podglądu ich wyników. Mają też możliwość zlecania pogłębionej diagnostyki lub terapii, oferowanej przez nas w ramach niektórych projektów.

ZASADY WSPÓŁPRACY

Osobą kierującą na badanie może być naukowiec lub profesjonalista w obszarze ochrony zdrowia:
 

lekarz, psycholog, psychoterapeuta lub terapeuta uzależnień, który jest zatrudniony w ośrodku zdrowia lub prowadzi prywatną praktykę. W niektórych projektach, osobami kierującymi na badanie mogą być też pracownicy naukowi, którzy reprezentują inne kierunki, np. socjologia, zdrowie publiczne, itp.

Używanie aplikacji wymaga zarejestrowania się w serwisie, podpisania umowy o współpracy i przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad etyki.

Umowa o współpracy określa zasady korzystania z systemu. Aplikacja może wspierać realizowanie profesjonalnych usług. Osoba kierująca na badanie może zarejestrować uczestnika w projekcie badawczym lub diagnostyce albo zlecić wykonanie testów, które dostępne są w naszej bazie. Profesjonalista zobowiązuje się do korzystania z aplikacji zgodnie z zasadami etyki i przepisami o ochronie danych osobowych.

Aby zarejestrować się w serwisie, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

W trakcie rejestracji, będziecie Państwo poproszeni o dołączenie numeru prawa wykonywania (lekarze), kopii dyplomu ukończenia studiów (psycholodzy), certyfikatu psychoterapeuty lub terapeuty uzależnień, albo zaświadczenia o ukończeniu minimum drugiego roku szkolenia w zakresie psychoterapii, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne lub Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz korzystaniu z superwizji. Dane te są potrzebne do weryfikacji Państwa uprawnień i przygotowania umowy o współpracy.

Profesjonaliści zainteresowani podjęciem współpracy są proszeni o wypełnienie FORMULARZA

KORZYŚCI