Rekrutacja uczestników do projektów badawczych

Stworzona przez nas aplikacja ułatwia naukowcom rekrutację uczestników i przeprowadzanie projektów badawczych. Osoby zainteresowane udziałem, mogą się zarejestrować online i wypełnić potrzebne ankiety lub kwestionariusze. Zespół badawczy może szybko zapoznać się z wynikami i w razie potrzeby, przesłać uczestnikom swoje komentarze lub sugestie.

Aplikacja daje możliwość dotarcia do różnych grup społecznych i gromadzenia danych od osób, które nie są łatwo dostępne w kontakcie bezpośrednim. Ułatwia też przeprowadzanie badań na szerszą skalę, na przykład epidemiologicznych. Uczestnicy mogą wziąć udział w projekcie anonimowo, chyba że specyfika badania wymaga podania danych personalnych - na przykład w projektach, których elementem jest konsultacja lekarska i przygotowanie dla uczestnika raportu lub opinii. W każdym jednak przypadku, gromadzone przez nas dane są odpowiednio chronione, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych (patrz:Polityka prywatności ).

Projekty badawcze administrowane za pomocą aplikacji e-psyche.eu są realizowane przez naukowców zatrudnionych w ośrodkach akademickich lub podmiotach leczniczych oraz zostały dopuszczone do realizacji  przez odpowiednie komisje ds. etyki badań. W większości przypadków, głównym administratorem danych jest jednostka odpowiedzialna za prowadzenie projektu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w regulaminie danego projektu.