Mgr Szymon Nęcki

Centrum Badań nad Traumą 
i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS

Absolwent psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, Porównawczych Studiów Cywilizacji i zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie jest doktorantem w Instytucie Psychologii UJ, gdzie zajmuje się badaniami dotyczącymi zastosowania nowych technologii w psychoterapii i superwizji. Jest również członkiem projektu "Analiza stanów depersonalizacji / derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznych" realizowanego w Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS, WZ Katowice. Ponadto, pracuje jako trener umiejętności miękkich, prowadzi szkolenia z zagadnień związanych z psychologią w biznesie, podejmowaniem decyzji i negocjacjami. Jest w trakcie szkolenia z psychoterapii w nurcie psychodynamicznym. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.