Mgr Damian Szawerna

Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach

Z wykształcenia ratownik medyczny, pracuje w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Rybniku i w Zespołach Ratownictwa Medycznego Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rydułtowach. Od 2007 roku, jest związany ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym w Rybniku - początkowo zdobywał wiedzę i doświadczenie w ramach wolontariatu, przyglądając się oraz angażując w prace zespołu SOR. Ukończył edukację w zakresie ratownictwa medycznego w studium medycznym, a później licencjat z zakresu ratownictwa medycznego w ramach studiów. Jest absolwentem ŚUM w Katowicach na Wydziale Zdrowia Publicznego, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku Zdrowie Publiczne oraz specjalność z Zarządzania i Organizacji w Ochronie Zdrowia. Od 2017 roku jest doktorantem na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu w Katedrze i Zakładzie Medycyny Ratunkowej i Neurochirurgii Dziecięcej. Systematycznie poszerza swoją wiedzę z zakresu ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej uczestnicząc w różnych szkoleniach, sympozjach i konferencjach. Jego zainteresowania naukowe obejmują ultrasonografię i medycynę ratunkową, których potencjał można wykorzystać w warunkach działalności zespołów ratownictwa medycznego. Jest członkiem projektu "Analiza stanów depersonalizacji / derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznych" realizowanego w Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, na Uniwersytecie SWPS, WZ Katowice.