MGR INŻ. ALEKSANDRA WRÓBLEWSKA

Centrum Badań nad Traumą
i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS

Absolwentka psychologii (specjalność: psychologia kliniczna) na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i biotechnologii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Ukończyła także studia podyplomowe z psychologii śledczej w praktyce operacyjnej i procesowej. Pracuje klinicznie w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks” w Sosnowcu. Posiada doświadczenie w badaniach w zakresie psychologii zdrowia i immunologii. Aktualnie, jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół psychologicznych i psychofizjologicznych konsekwencji doświadczeń traumatycznych. W Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją odpowiedzialna za realizację projektu „Reakcje fizjologiczne na emocje u osób z objawami depersonalizacji lub derealizacji”.