Mgr Mateusz Barłóg

Centrum Badań nad Traumą
i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS

Absolwent psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, aktualnie doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. Stefana Szumana. Przez kilka lat był związany zawodowo z ośrodkami pomocy społecznej, gdzie koncentrował się w szczególności na wsparciu rodziny przeżywającej trudności. Systematycznie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w kursach i szkoleniach specjalistycznych dotyczących m.in. dialogu motywującego, interwencji kryzysowej, pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Obecnie pracuje jako asystent naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, gdzie pełni funkcję Prodziekana ds. kierunku Psychologia i jest członkiem zespołu naukowego w projekcie "Analiza stanów depersonalizacji / derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznych" realizowanego przez Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS, WZ Katowice.