Paweł Adamik OP

Centrum Badań nad Traumą
i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS

Dominikanin, teolog, absolwent Kolegium Filozoficzno - Teologicznego w Krakowie i studiów podyplomowych Uniwersytetu Opolskiego o kierunku "Psychoprofilaktyka Zaburzeń Psychicznych - Diagnoza i Terapia Psychologiczna". Jest dyrektorem Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach we Wrocławiu. Obecnie studiuje psychologię na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, gdzie prowadzi badania pod opieką dr. Igora Pietkiewicza na temat modeli wyjaśniających księży egzorcystów dotyczących opętania. W Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją przy Uniwersytecie SWPS w Katowicach wspiera prace badawcze realizowane w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. "Zmiany zachowania i tożsamości u osób korzystających lub kierowanych na egzorcyzm".