Dr inż. Roksana Duszkiewicz

Centrum Badań nad Traumą
i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Chemia leków oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kierunku Neurobiologia. Obecnie prowadzi badania naukowe w Zakładzie Farmakologii Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia dotyczące neurobiologicznych podstaw zaburzeń psychologicznych, neurofizjologii, neurofarmakologii oraz molekularnych mechanizmów będących podstawą funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Jest członkiem zespołu naukowego w projekcie "Analiza stanów depersonalizacji / derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznych" realizowanego przez Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS, WZ Katowice.