Mgr Urszula Kłosińska

Centrum Badań nad Traumą
i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim, doktorantka na II Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół funkcjonowania psychicznego osób najstarszych i tworzonych przez nich autonarracji. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując klinicznie na oddziale geriatrycznym, ginekologicznym i w domu opieki senioralnej. Ukończyła studia podyplomowe z interwencji kryzysowej, psychogeriatrii z elementami neuropsychologii oraz liczne szkolenia kliniczne. W Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją przy Uniwersytecie SWPS w Katowicach jest członkinią zespołu realizującego projekt pt. "Zmiany zachowania i tożsamości u osób korzystających lub kierowanych na egzorcyzm".