GŁOSY - Przewodnik terapeuty

DATA: 26-27 marca 2022
MIEJSCE: E-psyche.eu s.c., ul. Kościuszki 49/4, Katowice

Głosy, czyli doświadczenie halucynacji słuchowych słownych jest utożsamiane ze schizofrenią, chociaż występują one w wielu innych sytuacjach klinicznych oraz u osób bez diagnozy psychiatrycznej. Większość działań w terapii osób doświadczających głosów skupia się na ich ignorowaniu lub pozbyciu się ich, jednak ostatnie lata przyniosły wiele zmian w podejściu do psychoterapii osób doświadczających głosów. Często zgłaszanym problemem jest poczucie małych kompetencji psychoterapeutów i psychologów w leczeniu pacjentów doświadczających głosów.


W czasie dwudniowego warsztatu zaprezentowana zostanie współczesna wiedza na temat głosów - modele psychologiczne, teorie neurobiologiczne i ich występowanie w różnych grupach klinicznych. Wiedza ta ma praktyczne zastosowanie w praktycznej nauce badania tego zjawiska z użyciem wywiadu ustrukturyzowanego SCIV (Structured Clinical Interview for Voice-Hearers) udostępnionego dla uczestników tego warsztatu. Główna część zajęć będzie poświęcona rozwojowi warsztatu pracy terapeutycznej: konceptualizacji słyszenia głosów u danej osoby, problemom jakie możemy napotkać i technikom pracy. Materiał zostanie zilustrowany nagraniami audio i wideo oraz przykładami zaczerpniętymi z pracy klinicznej z pacjentami. Niektóre zagadnienia zostaną przedstawione w formie warsztatowej, z aktywnym udziałem uczestników.

Szkolenie jest adresowane do profesjonalistów zajmujących się zaburzeniami zdrowia psychicznego: psychologów, psychoterapeutów, lekarzy psychiatrów, pielęgniarek/pielęgniarzy, terapeutów zajęciowych i środowiskowych.

MIEJSCE
E-psyche.eu s.c., ul. Kościuszki 49/4, Katowice

PROWADZĄCY
Dr n. med. Radosław Tomalski – psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP PTP Czytaj więcej

ORGANIZATORZY
E-psyche.eu s.c.