ZABURZENIA KONWERSYJNE - KONCEPTUALIZACJA I PODEJŚCIE TERAPEUTYCZNE

DATA: 17 - 18 kwietnia 2021 r.
MIEJSCE: WARSZTAT ONLINE NA PLATFORMIE ZOOM

Chociaż zespoły konwersyjne są powiązane z dysocjacją, to jedynie w połowie przypadków można odnaleźć współwystępującą dysocjację psychoformiczną. Dlatego też konieczna jest konceptualizacja tej grupy zaburzeń, wykraczająca poza ogólne ramy dysocjacji i obejmująca takie elementy, jak: regulacja emocjonalna, wzorce przywiązania i neurobiologia.Chociaż zaburzenia konwersyjne były częstym przedmiotem sporów i debat wśród dziewiętnastowiecznych terapeutów, to w ostatnich dekadach przeszły do niemal całkowitego zapomnienia. Dotyczy to również urazów psychicznych i zaburzeń dysocjacyjnych, ale w szczególności konwersja, ze względu na jej powiązania z neurologią i innymi specjalnościami medycznymi zgubiła się w wąsko wyspecjalizowanej strukturze współczesnej medycyny.

Program warsztatu:

  * Historia zaburzeń konwersyjnych,
  * Symptomatologia somatomorficzna,
  * Regulacja emocjonalna i jej przejawy somatyczne,
  * Przywiązanie i zaburzenia konwersyjne,
  * Trauma i ciało,
  * Ogólny model dysocjacji-konwersji,
  * Myślenie refleksyjne,
  * Obszary do pracy terapeutycznej w zespołach konwersyjnych,
  * Kompartmentalizacja i konwersja,
  * Praca z traumą,
  * Zaburzenia konwersyjne z perspektywy terapii EMDR.

PROWADZĄCA
Dr Anabel Gonzalez Vazquez – lekarz psychiatra, psychoterapeutka, specjalistka w zakresie leczenia traumy złożonej z wykorzystaniem EMDR: Czytaj więcej

ORGANIZATORZY
E-psyche.eu s.c. we współpracy z Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS oraz Europejskim Towarzystwem Traumy i Dysocjacji (www.estd.org)