SZKOŁA PSYCHOTERAPII PSYCHOZ W KATOWICACH

DATA: luty - czerwiec 2020
MIEJSCE: Katowice, dokładny adres podamy wkrótce

Specjalistyczne szkolenie atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatrycznej, które jest naturalnym rozwinięciem konferencji „Forum Psychoterapii Psychoz” organizowanej od 2015 roku obecnie po raz trzeci. Nasze dotychczasowe działania przekonały nas o tym, jak duże jest zainteresowanie psychoterapeutów tym tematem, a z drugiej strony jak oferta szkoleniowa w tym zakresie jest o wiele bardziej ograniczona niż w innych obszarach stosowania psychoterapii. Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie zagadnień związanych z psychoterapią zaburzeń psychotycznych.


Zaświadczenie o atestacji SNP PTP:

Wielu terapeutów obawia się podejmować terapię z pacjentami z takimi zaburzeniami oraz boryka się z poważnymi trudnościami, jeśli już podejmuje się takiej pracy. Szkolenie ma wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniu w tym obszarze, oferując wiedzę i umiejętności wywodzące się z psychodynamicznego podejścia w leczeniu psychoz, zaprezentowane przez zespół z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie, integrujący wiedzę psychiatryczną z psychoterapeutyczną. Program szkolenia uwzględnia najbardziej nowoczesne poglądy na psychoterapię psychoz, a w szczególności bierze pod uwagę wpływ doświadczeń urazowych na rozwój objawów.

DLA KOGO JEST PRZEZNACZONE SZKOLENIE?
Szkoła Psychoterapii Psychoz adresowana jest do psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów, terapeutów zajęciowych i środowiskowych, pielęgniarzy/pielęgniarek. Wymagane jest doświadczenie w pracy terapeutycznej z pacjentami i prezentowanie własnej pracy na superwizjach.

ORGANIZACJA SZKOLENIA
Szkolenie będzie obejmowało 5 zjazdów weekendowych, które będą odbywały się raz w miesiącu przez kolejnych 5 miesięcy w pierwszej połowie 2020 roku. Każdy ze zjazdów obejmie 18 godzin szkoleniowych (9x 90 min), zatem całość szkolenia obejmie 90 godzin szkoleniowych. Zajęcia będą podzielone na część teoretyczną (seminaryjną), praktyczną (warsztatową) i superwizyjną. Szkolenie zostanie zakończenie egzaminem końcowym w formie testu wiedzy, a jego ukończenie zostanie potwierdzone certyfikatem.

Terminy zjazdów: 15-16 luty; 21-22 marzec, 18-19 kwiecień, 16-17 maj, 6-7 czerwiec 2020.
Godziny zajęć: sobota 10.00-19.15, niedziela 9.00-15.45.

Program Szkoły Psychoterapii Psychoz: Harmonogram zajęć:

INFORMACJA O KOSZTACH I REJESTRACJI
Całkowity koszt szkolenia wynosi 2200 zł. Obejmuje on uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych, warsztatowych i superwizyjnych, materiały szkoleniowe oraz catering w trakcie przerw na kawę. Możliwa jest płatność w dwóch równych ratach (w przypadku płatności ratalnej, termin płatności drugiej raty to 10 kwietnia 2020). Gwarancję zapisu na szkolenie jest opłacenie całości szkolenia lub wpłata pierwszej raty do 20 stycznia 2020..

Aby dokonać rejestracji na szkolenie należy założyć konto w serwisie E-psyche.eu i wypełnić formularz zgłoszeniowy na szkolenie. Aby założyć konto lub zalogować się, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny do Szkoły Psychoterapii Psychoz, naciśnij przycisk na dole strony. Ostateczny termin rejestracji i potwierdzenia zgłoszenia wpłatą to 20 styczeń 2020 r.

Płatności można dokonać online na końcu procesu rejestracji lub przelewem na konto E-PSYCHE.EU S.C., ul. Dąbrowskiego 17/2, 40-032 Katowice, mBank 59 1140 2004 0000 3102 7802 4338. W przypadku płatności przelewem, należy wpisać w jego tytule: SPP,

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkole prosimy o wysłanie informacji do organizatora na adres e-mail: forumpsychoterapiipsychoz@gmail.com. W przypadku zgłoszenia rezygnacji do 20 stycznia 2020, dokonany zostanie całkowity zwrot wpłaty. Zgłoszenie rezygnacji po tym terminie, ale nie później niż 10 kwietnia 2020, będzie się wiązać z potrąceniem 50% opłaty za szkolenie. Zgłoszenie rezygnacji w późniejszym terminie nie wiąże się ze zwrotem uiszczonych wpłat. Organizatorzy zastrzegają sobie także prawo do odwołania szkolenia w razie niewystarczającej liczby uczestników.

ZESPÓŁ SZKOLĄCY
Dr n.med. Radosław Tomalski - psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor (nr 149) SNP PTP oraz certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (nr 23); certyfikowany specjalista Psychiatrii Środowiskowej PTP. Kieruje oddziałem dziennym psychiatrycznym CZP Feniks w Sosnowcu, gdzie zajmuje się leczeniem pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń z kręgu schizofrenii., a także gdzie realizowany jest staż akredytowany przez SNP PTP do certyfikatu psychoterapeuty. Prowadzi zajęcia wykładowe na szkoleniach dla psychoterapeutów, ma doświadczenie dydaktyczne w szkoleniu studentów. Pomysłodawca i organizator konferencji Forum Psychoterapii Psychoz. Kierownik szkolenia.

Lek. Katarzyna Wrzesień - psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor (nr 111) SNP PTP oraz certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznej (nr 14), Certyfikat Szkoleniowego Analityka Grupowego i Superwizora Psychoterapii (nr 19) Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów"; certyfikowany specjalista Psychiatrii Środowiskowej PTP (nr 092/2011); prowadzi zajęcia wykładowe i warsztatowe w szkoleniach psychoterapeutów;

Dr hab. Igor Pietkiewicz - certyfikowany psychoterapeuta i superwizor (nr 150) SNP PTP, adiunkt WZ w Katowicach Uniwersytetu SWPS, kierownik Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją Uniwersytetu SWPS, członek Zarządu European Society for Trauma and Dissociation. Kieruje grantami badawczymi Narodowego Centrum Nauki. Prowadzi szkolenia dla psychoterapeutów i psychologów, ma także bogate doświadczenie dydaktyczne. Kierownik stażu do certyfikatu psychoterapeuty akredytowanego przez SNP PTP i realizowanego w CZP Feniks w Sosnowcu.

Mgr Ewelina Łoboz - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr 261); wykładowca na kierunku psychologia na Uniwersytecie SWPS w Katowicach; posiada ponad 10-letnie doświadczenie pracy w oddziale dziennym psychiatrycznym, głównie z pacjentami psychotycznymi; obecnie w trakcie procedury do uzyskania tytułu superwizora aplikanta.

ORGANIZATORZY
E-psyche.eu s.c., ul. Dąbtowskiego 17/2, 40-032 Katowice

KONTAKT
Dr n. med. Radosław Tomalski, tel. 608 571 843, forumpsychoterapiipsychoz@gmail.com

ZAPISY NA TĘ EDYCJĘ SZKOLENIA SĄ ZAMKNIĘTE