SUPERWIZJA DLA TERAPEUTÓW EMDR W KATOWICACH

DATA: 05.09.2019 r. godz. 16.00-20.00
MIEJSCE: Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS WZ Katowice, ul. Techników 9

Proponowana przez Dr Anabel Gonzalez superwizja jest ofertą skierowaną do terapeutów, którzy ukończyli przynajmniej I stopień szkolenia z terapii EMDR. W trakcie spotkania grupy będzie możliwość omówienia około 3-4 przypadków, zgłaszanych przez uczestników. Spotkanie będzie tłumaczone na język polski.

PROWADZĄCA
Dr Anabel Gonzalez Vazquez – lekarz psychiatra, psychoterapeutka, specjalistka w zakresie leczenia traumy złożonej z wykorzystaniem EMDR: Czytaj więcej