3. FORUM PSYCHOTERAPII PSYCHOZ

DATA: 7.09.2019 r.
MIEJSCE: Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS WZ Katowice

Zapraszamy Państwa do udziału w trzeciej edycji konferencji Forum Psychoterapii Psychoz. Poprzednie realizowane były w latach 2015 oraz 2016 i cieszyły się sporym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że kolejna edycja również okaże się dla Państwa ciekawa.


OTWÓRZ PROGRAM KONFERENCJI: ZOBACZ STRESZCZENIA PREZENTACJI:

Cel konferencji pozostaje ten sam: wymiana doświadczeń praktyków zajmujących się psychoterapią zaburzeń psychotycznych. Zależy nam na tym, aby rozpowszechniać świadomość, że metody psychoterapeutyczne mają istotne, a niekiedy zasadnicze, miejsce w leczeniu pacjentów z rozpoznaniem psychozy. Mamy przekonanie, że środowisko terapeutów posiada zasób doświadczeń użytecznych dla innych profesjonalistów pracujących w opiece psychiatrycznej i poza nią. Uważamy też, że warto dzielić się trudnościami i dylematami napotykanymi w codziennej praktyce, a także sposobami ich rozwiązywania. W tym właśnie celu powstało Forum. Chcielibyśmy rozmawiać o codziennej pracy terapeutycznej w różnych rodzajach settingu takich, jak oddział psychiatryczny stacjonarny i dzienny, środowiskowe domy samopomocy, zespoły leczenia środowiskowego, warsztaty terapii zajęciowej. Zapraszamy Państwa do zgłaszania swoich prezentacji!

Wydaje nam się istotne rozpowszechnianie teoretycznej wiedzy na temat psychoterapii psychoz i metod pracy, które dopiero zyskują w Polsce popularność. W tym roku taką metodą będzie EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), która jest terapią rekomendowaną przez WHO w leczeniu zaburzeń po stresie traumatycznym. W ostatnich trzydziestu latach zakres stosowania tej metody systematycznie poszerza się i coraz częściej znajduje ona zastosowanie w leczeniu objawów związanych z psychozą, szczególnie tam, gdzie istnieje jej związek z doświadczeniami urazowymi. Metodę tę zaprezentuje Dr Anabel Gonzalez, psychiatra i psychoterapeutka ze Szpitala Uniwersyteckiego w A Coruña w hiszpańskiej Galicji.

Drugim zaproszonym prelegentem będzie Dr n. med. Krzysztof Walczewski, krakowski psychiatra, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, który podzieli się swoim doświadczeniem w pracy terapeutycznej i superwizji psychoterapii psychodynamicznej pacjentów z psychozą. Mamy nadzieję, że ich bogata wiedza i cenne doświadczenie kliniczne będą inspirujące dla wszystkich uczestników konferencji.

INFORMACJE OGÓLNE
Konferencja odbędzie się 7 września 2019 roku i będzie miała charakter całodniowy. Miejscem konferencji będzie Uniwersytet SWPS w Katowicach, przy ul. Techników 9, 40-326 Katowice. Językiem konferencji będzie język polski.  

FACEBOOK: Forum Psychoterapii Psychoz

WARSZTAT PRZEDKONFERENCYJNY
Przed konferencją, w dniu 6 września 2019 roku, odbędzie się całodniowy warsztat (w godzinach 9:30 - 17:30) prowadzony przez Dr Anabel Gonzalez, którego celem będzie zaprezentowanie w obszerniejszy sposób EMDR w leczeniu zaburzeń psychotycznych. Będzie on tłumaczony na język polski. Zapisy na warsztat dokonywane są poprzez formularz online wraz zapisem na konferencję. Ilość miejsc ograniczona. Miejscem warsztatu będzie również Uniwersytet SWPS w Katowicach, przy ul. Techników 9, 40-326 Katowice.

ORGANIZATORZY
Konferencja jest organizowana przez E-psyche.eu s.c. we współpracy z Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją przy Uniwersytecie SWPS, Filią Śląską Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP oraz Europejskim Towarzystwem Traumy i Dysocjacji (ESTD).

KOMITET NAUKOWY
Dr n.med. Radosław Tomalski
Dr n.hum. Igor Pietkiewicz

KOMITET ORGANIZACYJNY
Dr n.med. Radosław Tomalski
Mgr Anna Gawlik