3. FORUM PSYCHOTERAPII PSYCHOZ

DATA: 7.09.2019 r.
MIEJSCE: Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS WZ Katowice, ul. Techników 9

Zapraszamy Państwa do udziału w trzeciej edycji konferencji Forum Psychoterapii Psychoz. Poprzednie realizowane były w latach 2015 oraz 2016 i cieszyły się sporym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że kolejna edycja również okaże się dla Państwa ciekawa.


OTWÓRZ PROGRAM KONFERENCJI: ZOBACZ STRESZCZENIA PREZENTACJI:

Cel konferencji pozostaje ten sam: wymiana doświadczeń praktyków zajmujących się psychoterapią zaburzeń psychotycznych. Zależy nam na tym, aby rozpowszechniać świadomość, że metody psychoterapeutyczne mają istotne, a niekiedy zasadnicze, miejsce w leczeniu pacjentów z rozpoznaniem psychozy. Mamy przekonanie, że środowisko terapeutów posiada zasób doświadczeń użytecznych dla innych profesjonalistów pracujących w opiece psychiatrycznej i poza nią. Uważamy też, że warto dzielić się trudnościami i dylematami napotykanymi w codziennej praktyce, a także sposobami ich rozwiązywania. W tym właśnie celu powstało Forum. Chcielibyśmy rozmawiać o codziennej pracy terapeutycznej w różnych rodzajach settingu takich, jak oddział psychiatryczny stacjonarny i dzienny, środowiskowe domy samopomocy, zespoły leczenia środowiskowego, warsztaty terapii zajęciowej. Zapraszamy Państwa do zgłaszania swoich prezentacji!

Wydaje nam się istotne rozpowszechnianie teoretycznej wiedzy na temat psychoterapii psychoz i metod pracy, które dopiero zyskują w Polsce popularność. W tym roku taką metodą będzie EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), która jest terapią rekomendowaną przez WHO w leczeniu zaburzeń po stresie traumatycznym. W ostatnich trzydziestu latach zakres stosowania tej metody systematycznie poszerza się i coraz częściej znajduje ona zastosowanie w leczeniu objawów związanych z psychozą, szczególnie tam, gdzie istnieje jej związek z doświadczeniami urazowymi. Metodę tę zaprezentuje Dr Anabel Gonzalez, psychiatra i psychoterapeutka ze Szpitala Uniwersyteckiego w A Coruña w hiszpańskiej Galicji.

Drugim zaproszonym prelegentem będzie Dr n. med. Krzysztof Walczewski, krakowski psychiatra, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, który podzieli się swoim doświadczeniem w pracy terapeutycznej i superwizji psychoterapii psychodynamicznej pacjentów z psychozą. Mamy nadzieję, że ich bogata wiedza i cenne doświadczenie kliniczne będą inspirujące dla wszystkich uczestników konferencji.

INFORMACJE OGÓLNE
Konferencja odbędzie się 7 września 2019 roku i będzie miała charakter całodniowy. Miejscem konferencji będzie Uniwersytet SWPS w Katowicach, przy ul. Techników 9, 40-326 Katowice. Językiem konferencji będzie język polski.  

FACEBOOK: Forum Psychoterapii Psychoz

WARSZTAT PRZEDKONFERENCYJNY
Przed konferencją, w dniu 6 września 2019 roku, odbędzie się całodniowy warsztat (w godzinach 9:30 - 17:30) prowadzony przez Dr Anabel Gonzalez, którego celem będzie zaprezentowanie w obszerniejszy sposób EMDR w leczeniu zaburzeń psychotycznych. Będzie on tłumaczony na język polski. Zapisy na warsztat dokonywane są poprzez formularz online wraz zapisem na konferencję. Ilość miejsc ograniczona. Miejscem warsztatu będzie również Uniwersytet SWPS w Katowicach, przy ul. Techników 9, 40-326 Katowice.

ZAPISY I ZASADY REZYGNACJI
Konferencja przeznaczona jest dla osób, które zawodowo zajmują się leczeniem oraz pomaganiem osobom z rozpoznaniem psychozy: psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów, pracowników socjalnych, terapeutów środowiskowych i zajęciowych, pielęgniarek/pielęgniarzy. Zapraszamy również osoby studiujące (studenci psychologii, pedagogiki, medycyny) oraz osoby szkolące się w psychoterapii.

INFORMACJA O KOSZTACH
Wysokość opłaty zależy od tego, w których wydarzeniach chcecie Państwo wziąć udział i członkostwa w wymienionych towarzystwach:

 

Opłata zwykła

Członkowie: ESTD,  PTEMDR Polska, Filii Śląskiej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej PTP

udział w konferencji

300 zł

250 zł

udział w warsztacie

400 zł

350 zł

udział w konferencji
i warsztacie

600 zł

500 z


Aby wziąć udział w konferencji należy założyć konto w serwisie E-psyche.eu. Następnie, należy nacisnąć guzik REJESTRACJA i wypełnić formularz zgłoszeniowy na konferencję lub warsztat. Aby ubiegać się o zniżkę, należy zaznaczyć w formularzu, czy jesteście Państwo aktywnymi członkami wymienionych towarzystw naukowych lub terapeutycznych.

Płatności można dokonać online na końcu procesu rejestracji lub przelewem na konto E-PSYCHE.EU S.C., ul. Dąbrowskiego 17/2, 40-032 Katowice, mBank 59 1140 2004 0000 3102 7802 4338. W przypadku przelewu, należy wpisać w jego tytule: 3FPP, Imię i nazwisko uczestnika.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń biernego uczestnictwa to 31 sierpnia 2019 roku. Ostateczna rezerwacja udziału gwarantowana jest po dokonaniu wpłaty. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na warsztat przedkonferencyjny, o przyjęciu decyduje kolejność zapisów potwierdzonych wpłatą.

W przypadku chęci rezygnacji z udziału należy przesłać informację o tym do organizatorów na adres firma@e-psyche.eu najpóźniej do 25 sierpnia 2019 r. Zgłoszenie rezygnacji w podanym terminie umożliwia zwrot całej wpłaconej kwoty, natomiast rezygnacja po 25 sierpnia 2019 r. nie będzie honorowana.

INFORMACJE DLA PRELEGENTÓW
Zapraszamy do prezentowania własnej pracy klinicznej i dzielenia się doświadczeniami. Tematyka prezentacji może dotyczyć szeroko rozumianej psychoterapii stosowanej w leczeniu zaburzeń psychotycznych, w rozmaitych jej formach: indywidualnej, grupowej, rodzinnej. Przewidzieliśmy następujące formy prezentacji, które mogą zostać zorganizowane w sesjach równoległych: prezentacja (20-30 minut z dyskusją), warsztat lub kliniczny opis przypadku - prezentacja i dyskusja w małej grupie, łącznie 60 minut

Osoby, które chciałyby zgłosić uczestnictwo czynne w konferencji prosimy o wybranie odpowiedniej opcji w trakcie rejestracji na konferencję. W kolejnym kroku rejestracji pojawi się formularz z kolejnymi pozycjami do wypełnienia (autorzy, tytuł, streszczenie). Rejestracja udziału biernego w konferencji może być dokonana wcześniej, a wystąpienie można zgłosić w późniejszym terminie, najpóźniej do dnia 31 lipca 2019 roku. Osoby, których wystąpienie zostanie zaakceptowane uzyskają 50% zniżki na opłatę konferencyjną (zniżka nie dotyczy udziału w warsztacie). Z tego względu prosimy zgłaszających wystapienie o dokonywanie opłaty konferencyjnej po uzyskaniu informacji, że zostało ono zaakceptowane.

WAŻNE DATY
15.03.2019 rozpoczęcie rejestracji uczestnictwa i wystąpień
31.07.2019 ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń wystąpień
15.08.2019 ogłoszenie szczegółowego programu konferencji
31.08.2019 ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w warsztacie i konferencji
06.09.2019 warsztat przedkonferencyjny z Dr Anabel Gonzalez
07.09.2019 Konferencja Forum Psychoterapii Psychoz

ORGANIZATORZY
Konferencja jest organizowana przez E-psyche.eu s.c. we współpracy z Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją przy Uniwersytecie SWPS, Filią Śląską Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP oraz Europejskim Towarzystwem Traumy i Dysocjacji (ESTD).

KOMITET NAUKOWY
Dr n.med. Radosław Tomalski
Dr n.hum. Igor Pietkiewicz

KOMITET ORGANIZACYJNY
Dr n.med. Radosław Tomalski
Mgr Anna Gawlik

KONTAKT
Dr n.med. Radosław Tomalski, tel. 608 571 843, forumpsychoterapiipsychoz@gmail.com