4. FORUM PSYCHOTERAPII PSYCHOZ - ONLINE

DATA: warsztat przedkonferencyjny 18.11, konferencja 19.11
E-KONFERENCJA

Założeniem, które przyświecało nam w organizacji czwartej edycji Forum Psychoterapii Psychoz było przekazywanie najbardziej współczesnej wiedzy dotyczącej psychoterapii osób z doświadczeniem psychozy. W ostatnich latach wiedza ta rozwija się bardzo dynamicznie, szczególnie w obszarze znaczenia traumy i mechanizmów dysocjacyjnych. Ogromny postęp dokonuje się również w rozumieniu mechanizmów powstawania halucynacji słuchowych, a w ślad za tym pojawiają się nowe podejścia terapeutyczne do terapii osób doświadczających głosów.


4. Forum Psychoterapii Psychoz odbyło się w formie online, ponieważ wcześniejsze dwa lata pozostawiły wiele niepewności co do możliwości stacjonarnych spotkań, a ponadto uczestnictwo w takiej formie okazało się o wiele łatwiejsze dla wielu osób. Z tego względu program konferencji został bardziej uproszczony w stosunku do wcześniejszych edycji.

W swoim wystąpieniu, Amy Hardy z Wielkiej Brytanii zaprezentowała najnowszą wiedzę dotyczącą wpływu traumy na rozwijanie się psychozy i omówi główne elementy pośredniczące w tej zależności: znaczenie regulacji emocjonalnej, wspomnień oraz przekonań. Zagadnienia te były przez nią szczegółowo rozwijane w trakcie warsztatu przedkonferencyjnego w dniu 18 listopada, prezentującym pracę nad stresem pourazowym w psychozie w podejściu poznawczo behawioralnym skoncentrowanym na traumie (tf-CBT).

Podejście uwzględniające traumę i dysocjację zostało również odzwierciedlone w prezentacji Eleanor Longden z Wielkiej Brytanii, która przedstawiła założenia prowadzonego przez siebie badania klinicznego "Talking with voices" (Rozmowa z głosami). Dr Longden jest bardzo aktywną i uznaną badaczką tego zagadnienia, a jednocześnie sama reprezentuje grupę osób z doświadczeniem słyszenia głosów, co dawało niezwykle interesującą perspektywę prezentacji.

Terapeutyczna praca z głosami była również przedmiotem wystąpienia Izabeli Stefaniak, która wdrożyła w polskich warunkach terapię awatara i mogła podzielić się wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu tej innowacyjnej terapii, wykorzystującej nowoczesną technologię z technikami poznawczo-behawioralnymi.

Uzupełnieniem wcześniejszych wystąpień była prezentacja Radosława Tomalskiego dotycząca specyfiki regulacji emocjonalnej u osób z doświadczeniem psychozy. Regulacja emocjonalna jest kluczowym i często pomijanym elementem wszelkich oddziaływań terapeutycznych, a lepsze jej rozumienie może przyczynić się do skokowej zmiany w skuteczności prowadzonej psychoterapii, niezależnie od jej modalności.

W programie konferencji były też zagadnienia, które mogły szczególnie zainteresować terapeutów zorientowanych psychodynamicznie. W swoim wystąpieniu, Ewelina Łoboz odniosła się do bionowskiej koncepcji psychotycznej i niepsychotycznej części umysłu oraz złożoności stosunków między nimi.

PROGRAM:

STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ:

KOMITET NAUKOWY
* Dr hab. Igor Pietkiewicz, Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS
* Dr n. med. Radosław Tomalski, Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS

ZAPROSZENI GOŚCIE

Dr Amy Hardy, UK
Dr Hardy jest wykładowcą w Instytucie Psychiatrii, Psychologii i Neuronauki w King’s College London oraz konsultantem psychologii klinicznej i kierownikiem ds. leczenia uwzględniającego traumę w Ambulatorium Kliniki Interwencji Psychologicznych dla osób z psychozą (PICuP), South London & Maudsley NHS Foundation Trust. Jej badania dotyczą roli mechanizmów psychologicznych w relacji między traumą a psychozą, które mogłyby ukierunkować prowadzenie terapii. Jest zaangażowana w rozwój, ocenę i wdrażanie leczenia psychozy uwzględniającego traumę. Jako klinicysta prowadzi terapię traumy w psychozie oraz wspiera wdrażanie tego podejścia poprzez szkolenia i superwizję.

Dr Eleanor Longden, UK
Dr Longden jest kierownikiem projektów naukowych w jednostce badawczej ds. psychozy w Greater Manchester Mental Health NHS Foundation Trust (GMMH), honorowym pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Manchesterze i wicedyrektorem jednostki badawczej ds. Traumy Złozonej i Rezyliencji GMMH. W całej swojej karierze dr Longden czerpała z własnych doświadczeń związanych z radzeniem sobie z doświadczeniem traumy i psychozy. Pozwoliło jej to promować skoncentrowane na osobie podejście do złożonych problemów ze zdrowiem psychicznym, które kładzie nacisk na przeżyte doświadczenie i wiedzę osób korzystających z leczenia. Jej badania koncentrują się na związkach między dysocjacją, traumą i słyszeniem głosów, na które to tematy prowadziła międzynarodowe wykłady i obszernie publikowała. Jej wystąpienie na TED z 2013 r. poświęcone słyszeniu głosów zostało ocenione przez gazetę Guardian jako jedna z „20 rozmów, które mogą zmienić Twoje życie”. Wystąpienie to zostało przetłumaczone na 33 języki i ma prawie 2,2 mln odsłon. Wraz z dr Charlie Heriot-Maitland, jest współautorką książki "Relating to Voices Using Compassion Focused Therapy: A Self-Help Companion", która wkrótce zostanie wydana.

Mgr Ewelina Łoboz, PL
Ewelina Łoboz jest psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem aplikantem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr 261); wykładowca na kierunku psychologia na Uniwersytecie SWPS w Katowicach; posiada ponad 10-letnie doświadczenie pracy w oddziale dziennym psychiatrycznym, głównie z pacjentami psychotycznymi.

Dr Izabela Stefaniak, PL
Dr Stefaniak jest specjalistą psychiatrą, psychoterapeutą i superwizorem PTTPB, a także adiunktem w I Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, kierownikiem merytorycznym 4-letniego szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTTPB i współzałożycielem Akademii Psychoterapii Interego. Obszary jej zainteresowań naukowych: mechanizmy poznawcze objawów wytwórczych w schizofrenii, superwizja w psychoterapii, efektywność psychoterapii w badaniach klinicznych interakcja człowiek – komputer, wykorzystanie nowych technologii w psychoterapii.

Dr Radosław Tomalski, PL
Dr Tomalski jest psychiatrą, certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem (nr 149) SNP PTP oraz certyfikowanym superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (nr 23), posiada stopień Practitioner EMDR. Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz (PTPSPP), a także osobą kontaktową na Polskę Europejskiego Towarzystwa Traumy i Dysocjacji (ESTD). Związany z oddziałem dziennym psychiatrycznym CZP Feniks w Sosnowcu, gdzie zajmuje się leczeniem pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń z kręgu schizofrenii, a także gdzie realizowany jest staż akredytowany przez SNP PTP do certyfikatu psychoterapeuty. Prowadzi zajęcia wykładowe na szkoleniach dla psychoterapeutów, ma doświadczenie dydaktyczne w szkoleniu studentów. Pomysłodawca i organizator konferencji Forum Psychoterapii Psychoz.

ORGANIZATORZY I PATRONAT
Konferencja 4.Forum Psychoterapii Psychoz organizowana jest przez E-psyche.eu s.c.
Patronat honorowy: Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją przy Uniwersytecie SWPS

WSPOMNIENIA Z WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI