SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE Z DIAGNOZY TRAUMY ROZWOJOWEJ I DYSOCJACJI

DATA: 30 czerwca 2023, godz. 15:00 -19:00
SZKOLENIE ONLINE NA ZOOM

Ocenę traumy rozwojowej i objawów dysocjacyjnych u dzieci oraz młodzieży należy rozumieć jako stopniowo rozwijający się proces. Chociaż istnieje wiele narzędzi przesiewowych i diagnostycznych przeznaczonych dla dorosłych, klinicysta pracujący z młodzieżą, a szczególnie z dziećmi dysponuje niewielką liczbą takich rozwiązań. W związku z tym, będzie potrzebował ogólnej mapy poznawczej umożliwiającej dokonanie adekwatnej oceny klinicznej.


Warsztat ten jest rozwinięciem treści przedstawionych we WPROWADZENIU DO DIAGNOZY TRAUMY ROZWOJOWEJ I DYSOCJCJI U DZIECI I MŁODZIEZY oraz WARSZTATU POGŁĘBIONEGO Z DIAGNOZY TRAUMY ROZWOJOWEJ I DYSOCJACJI U DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY

Podczas tego webinarium skupimy się na specyficznych problemach i zjawiskach związanych z oceną kliniczną traumy rozwojowej i dysocjacji u dzieci oraz młodzieży. Omówione zostaną następujące tematy:

1. Części dysocjacyjne
2. Zjawisko "Mam DID" u młodzieży. Omówienie przypadków.
3. Narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą.
4. Fobiczne unikanie.
5. Ocena poczucia bezpieczeństwa w relacji terapeutycznej.
6. Ocena relacyjnego poczucia bezpieczeństwa z opiekunami.
7. Ocena traumatycznego wpływu historii dziecka i obecnej dysregulacji na rodziców adopcyjnych.
8. Wprowadzenie do komunikacji między częściami.

Webinarium będzie nagrywane, ale nagranie nie będzie dostępne dla uczestników szkolenia.

INFORMACJA O KOSZTACH
* Całkowity koszt brutto uczestnictwa w szkoleniu wynosi 280 zł.

ZAPISY I ZASADY REZYGNACJI
Zapisu na szkolenie można dokonać jedynie poprzez formularz rejestracyjny po zalogowaniu się do aplikacji E-psyche. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest dokonanie płatności do 27 czerwca 2023 r. Opłaty należy dokonać poprzez zintegrowany z aplikacją system tPay lub przelewem na konto E-PSYCHE.EU S.C., ul. Kościuszki 49/4, 40-048 Katowice, mBank 59 1140 2004 0000 3102 7802 4338. W tytule przelewu należy wpisać: BAITA Imię i nazwisko uczestnika. W przypadku przekroczenia liczby przewidzianych zgłoszeń o zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydować kolejność wpłat. Rezygnacje z udziału w szkoleniu można zgłaszać najpóźniej do 27 czerwca 2023 r.

FAKTUROWANIE
Osoby zgłaszające się na szkolenie są proszone o zaznaczenie w formularzu rejestracyjnym, czy chcą otrzymać fakturę na firmę lub osobę fizyczną. Prosimy o dokładne sprawdzenie, czy podany w formularzu numer NIP i pozostałe dane są poprawne. Faktura zaliczkowa, na podstawie której należy rozliczyć podatek VAT, zostanie wysłana do końca miesiąca w którym dokonana została wpłata. Po realizacji szkolenia zostanie wysłana faktura końcowa do faktury zaliczkowej, na podstawie której rozlicza się koszty. Faktury wysyłane są tylko w wersji elektronicznej z domeny ifirma.pl. Osoby, które w trakcie rejestracji nie zadeklarują chęci otrzymania faktury są rozliczane na podstawie ewidencji osób fizycznych. Zmiana decyzji i zgłoszenie przez te osoby chęci otrzymania faktury możliwe jest jedynie w okresie miesiąca rozliczeniowego, w którym dokonano wpłaty.

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkole prosimy o wysłanie informacji do organizatora na adres e-mail: firma@e-psyche.eu. W przypadku zgłoszenia rezygnacji do 27 czerwca 2023, dokonany zostanie całkowity zwrot wpłaty. Zgłoszenie rezygnacji w późniejszym terminie nie wiąże się ze zwrotem uiszczonych wpłat. Organizatorzy zastrzegają sobie także prawo do odwołania szkolenia w razie niewystarczającej liczby uczestników.

PROWADZĄCA
Sandra Baita (Argentyna) jest licencjonowanym psychologiem klinicznym i posiada certyfikat Practitionera oraz Konsultanta EMDR. Jest autorką kilku rozdziałów książek i dwóch książek o dysocjacji u dzieci. Mieszka i prowadzi prywatną praktykę w Buenos Aires. Czytaj więcej

ORGANIZATORZY
E-psyche.eu s.c., ul. Kościuszki 49/4, 40-048 Katowice

KONTAKT
Dr hab. Igor Pietkiewicz, tel. 602 648 713, firma@e-psyche.eu