DYSREGULACJA EMOCJONALNA W TERAPII EMDR

DATA: 13-14.06.2020 r. godz. 10.00-18.00
MIEJSCE: seminarium online na platformie ZOOM

Szkolenie dla terapeutów EMDR na temat znaczenia regulacji emocjonalnej pacjenta w terapii EMDR. Ma na celu zrozumienie: (1) Jakie jest znaczenie ciężkiej dysregulacji emocjonalnej w leczeniu EMDR? (2) Jakie czynniki biologiczne należy brać pod uwagę w terapii EMDR pacjenta cierpiącego na ciężką chorobę psychiczną?EMDR wykorzystuje się współcześnie nie tylko do leczenia prostego PTSD, ale też różnych innych stanów psychopatologicznych. W przypadku występowania złożonej traumatyzacji i objawów dysocjacyjnych powstają często trudności w stosowaniu standardowego protokołu, w związku z czym konieczna jest modyfikacja technik terapeutycznych. Jedną z istotnych cech zaburzeń związanych z traumą jest dysregulacja emocjonalna obecna u pacjentów z różnymi rozpoznaniami psychiatrycznymi. Chociaż istnieje coraz więcej dowodów naukowych wskazujących na związki pomiędzy określonymi wzorcami dysregulacji a korelatami neurobiologicznymi, to nadal nie znajduje to przełożenia na praktykę kliniczną. Innymi słowy, czynniki te są niewystarczająco uwzględniane w terapiach zorientowanych na traumę.

Celem tego szkolenia jest przegląd najnowszych osiągnięć w dziedzinie regulacji emocji i zaproponowanie praktycznych sposobów na wykorzystanie tej wiedzy w praktyce klinicznej, poprzez wdrożenie w skomplikowanych przypadkach odpowiednich procedur psychoterapeutycznych. Ocena wzorców dysregulacji emocji może być pomocna w tworzeniu planu leczenia niezależnie od rodzaju terapii, chociaż implikacje z niektórych badań są przydatne w określonych formach psychoterapii.

Podczas szkolenia, prowadząca skupi się na tym, jak dysregulacja emocjonalna w zaburzeniach związanych z traumą może wpływać na odwrażliwianie i przetwarzanie za pomocą ruchów gałek ocznych (EMDR). Różne wzorce dysregulacji emocji mogą wpływać na leczenie i procedury EMDR. Dlatego zastosowanie EMDR, poza niedysocjacyjnym PTSD, powinno uwzględniać dominujące strategie regulacji emocji u każdego pacjenta. Aby zilustrować koncepcje teoretyczne i omówić proces decyzyjny w terapii, przedstawione zostaną różne przypadki kliniczne, w których uwzględniono specyficzne problemy związane z regulacją emocji oraz adekwatne do tego interwencje.

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.

GODZINY ZAJĘĆ
sobota 10.00 - 18.00
niedziela 10.00 - 18.00

PROWADZĄCA
Dr Anabel Gonzalez Vazquez – lekarz psychiatra, psychoterapeutka, specjalistka w zakresie leczenia traumy złożonej z wykorzystaniem EMDR: Czytaj więcej

INFORMACJA O KOSZTACH
* Całkowity koszt brutto uczestnictwa w szkoleniu wynosi 650 zł.
* Opłata obejmuje uczestnictwo i dostęp do materiałów szkoleniowych używanych w czasie warsztatu.

ZAPISY I ZASADY REZYGNACJI
Zapisu na szkolenie można dokonać jedynie poprzez formularz rejestracyjny po zalogowaniu się do aplikacji E-psyche. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest dokonanie płatności do 10 czerwca 2020 r. Opłaty należy dokonać poprzez zintegrowany z aplikacją system Tpay lub przelewem na konto E-PSYCHE.EU S.C., ul. Dąbrowskiego 17/2, 40-032 Katowice, mBank 59 1140 2004 0000 3102 7802 4338. W tytule przelewu należy wpisać: SEMINARIUM,

Szkolenie zostanie zrealizowane w formie online na platformie Zoom. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają dwa dni przed rozpoczęciem szkolenia dostęp do materiałów szkoleniowych i informacje techniczne dotyczące uczestnictwa w szkoleniu (link do pokoju konferencyjnego i hasło).

W przypadku chęci rezygnacji z udziału, prosimy o wysłanie informacji o tym na adres firma@e-psyche.eu w terminie do 10 czerwca 2020 r. Zostanie wtedy dokonany całkowity zwrot wpłaty. Rezygnacja z udziału po tym terminie wiąże się z utratą opłaty za uczestnictwo w warsztacie.

ORGANIZATORZY
E-psyche.eu s.c. we współpracy z Europejskim Towarzystwem Traumy i Dysocjacji (www.estd.org)

KONTAKT
Tel. 602 648 713, Email: firma@e-psyche.eu