EMDR - SZKOLENIE 2. STOPNIA W KATOWICACH

DATA: 13 - 15 marca 2020 r.
MIEJSCE: E-psyche.eu s.c., ul. Kościuszki 29/4, Katowice

EMDR jest terapią zorientowaną na traumę. WHO zaleca ją jako jedną z metod leczenia zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD), a w większości międzynarodowych zaleceń klinicznych dotyczących leczenia tego zaburzenia, traktuje się EMDR jako metodę leczenia z wyboru. Pojawia się też coraz więcej badań wskazujących na skuteczność tej metody nie tylko w przypadku PTSD, ale również w wielu innych sytuacjach klinicznych, takich jak depresja, psychoza, uzależnienia lub ból przewlekły.

Szkolenie w metodzie EMDR jest wystandaryzowane, aby zagwarantować trzymanie się przez terapeutów procedur potwierdzonych badaniami. Z tego względu, zarówno treść szkolenia, jak również trenerzy prowadzący szkolenia są nadzorowani przez Instytut EMDR Francine Shapiro oraz EMDR Europe. Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikat zaświadczający o ukończeniu I stopnia szkolenia EMDR.

Podstawowe szkolenie obejmuje dwa poziomy, z których każdy realizowany jest w czasie weekendowego (trzydniowego) zjazdu oraz superwizji przypadków. W trakcie szkolenia drugiego stopnia pogłębimy wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania EMDR w pracy z urazowymi wspomnieniami. Omówione będą szerzej zagadnienia przywiązania i traumy złożonej, a także leczenia poszczególnych zaburzeń, konsolidując model teoretyczny z protokołem podstawowym i jego modyfikacjami. Warsztat ten obejmuje, podobnie jak w poziomie pierwszym, ćwiczenia praktyczne pod nadzorem. Dzięki temu szkoleniu terapeuci będą przygotowani do podejmowania się leczenia różnych przypadków przy wsparciu superwizyjnym.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?
Szkolenie adresowane do osób, które ukończyły pierwszy stopień szkolenia EMDR akredytowany przez EMDR Europe. Uczestnikami mogą być psycholodzy, psychiatrzy, certyfikowani psychoterapeuci i terapeuci po minimum drugim roku szkolenia akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz pracujący pod superwizją. Wskazane jest, żeby osoby te miały pewne doświadczenie terapeutyczne i od czasu szkolenia pierwszego stopnia korzystały z EMDR w praktyce zawodowej. Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.

PROWADZĄCA
Dr Anabel Gonzalez Vazquez – lekarz psychiatra, psychoterapeutka, specjalistka w zakresie leczenia traumy złożonej z wykorzystaniem EMDR: Czytaj więcej

INFORMACJA O KOSZTACH
* Całkowity koszt brutto uczestnictwa w szkoleniu wynosi 2000 zł. Przewidziane są zniżki w wysokości 20% dla aktywnych członków European Society for Trauma & Dissociation, którzy zarejestrują swój udział i dokonają wpłaty korzystając z kodu rabatowego "ESTD", który będzie aktywny do 15 lutego 2020 r.
* Opłata obejmuje uczestnictwo, materiały używane w czasie warsztatu, catering w trakcie przerw kawowych (nie obejmuje przerwy na lunch).

ZAPISY I ZASADY REZYGNACJI
Rejestracja wymaga wypełnienia formularza i dokonania wpłaty do 31 stycznia 2020 r. Opłaty należy dokonać na konto E-PSYCHE.EU S.C., ul. Dąbrowskiego 17/2, 40-032 Katowice, mBank 59 1140 2004 0000 3102 7802 4338. W tytule przelewu należy wpisać: EMDR L2 2020,

Ostateczna rezerwacja udziału w warsztatach gwarantowana jest po dokonaniu rejestracji i wpłaty na konto. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na warsztat decyduje kolejność zapisów potwierdzonych wpłatą. Ostateczny termin zapisów i wpłaty upływa 15 lutego 2020 r.

W przypadku chęci rezygnacji z udziału, prosimy o wysłanie informacji o tym na adres firma@e-psyche.eu w terminie do 15 lutego 2020 r. Zostanie wtedy dokonany całkowity zwrot wpłaty. Rezygnacja z udziału po tym terminie wiąże się z utratą opłaty za uczestnictwo w warsztacie.

ORGANIZATORZY
E-psyche.eu s.c. we współpracy z Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS oraz Europejskim Towarzystwem Traumy i Dysocjacji (www.estd.org)

KONTAKT
Dr n. hum Igor Pietkiewicz, tel. 602 648 713, ipietkiewicz@e-psyche.eu