EMDR - SZKOLENIE 2. STOPNIA W KATOWICACH

DATA: 09 - 12 lipca 2020 r.
MIEJSCE: Uniwersytet SWPS, Techników 9, Katowice (sala 111)

EMDR jest terapią zorientowaną na traumę. WHO zaleca ją jako jedną z metod leczenia zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD), a w większości międzynarodowych zaleceń klinicznych dotyczących leczenia tego zaburzenia, traktuje się EMDR jako metodę leczenia z wyboru. Pojawia się też coraz więcej badań wskazujących na skuteczność tej metody nie tylko w przypadku PTSD, ale również w wielu innych sytuacjach klinicznych, takich jak depresja, psychoza, uzależnienia lub ból przewlekły.

Szkolenie w metodzie EMDR jest wystandaryzowane, aby zagwarantować trzymanie się przez terapeutów procedur potwierdzonych badaniami. Z tego względu, zarówno treść szkolenia, jak również trenerzy prowadzący szkolenia są nadzorowani przez Instytut EMDR Francine Shapiro oraz EMDR Europe. Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikat zaświadczający o ukończeniu I stopnia szkolenia EMDR.

Podstawowe szkolenie obejmuje dwa poziomy, z których każdy realizowany jest w czasie weekendowego (trzydniowego) zjazdu oraz superwizji przypadków. W trakcie szkolenia drugiego stopnia pogłębimy wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania EMDR w pracy z urazowymi wspomnieniami. Omówione będą szerzej zagadnienia przywiązania i traumy złożonej, a także leczenia poszczególnych zaburzeń, konsolidując model teoretyczny z protokołem podstawowym i jego modyfikacjami. Warsztat ten obejmuje, podobnie jak w poziomie pierwszym, ćwiczenia praktyczne pod nadzorem. Dzięki temu szkoleniu terapeuci będą przygotowani do podejmowania się leczenia różnych przypadków przy wsparciu superwizyjnym.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?
Szkolenie adresowane do osób, które ukończyły pierwszy stopień szkolenia EMDR akredytowany przez EMDR Europe. Uczestnikami mogą być psycholodzy, psychiatrzy, certyfikowani psychoterapeuci i terapeuci po minimum drugim roku szkolenia akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz pracujący pod superwizją. Wskazane jest, żeby osoby te miały pewne doświadczenie terapeutyczne i od czasu szkolenia pierwszego stopnia korzystały z EMDR w praktyce zawodowej. Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.

PROWADZĄCA
Dr Anabel Gonzalez Vazquez – lekarz psychiatra, psychoterapeutka, specjalistka w zakresie leczenia traumy złożonej z wykorzystaniem EMDR: Czytaj więcej

ORGANIZATORZY
E-psyche.eu s.c. we współpracy z Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS oraz Europejskim Towarzystwem Traumy i Dysocjacji (www.estd.org)