EMDR - POZIOM 2 W KATOWICACH

DATA: 27 - 30.01.2022 r.
MIEJSCE: E-psyche.eu s.c. w Katowicach (część praktyczna), ZOOM (część teoretyczna)

EMDR jest terapią zorientowaną na traumę. WHO zaleca ją jako jedną z metod leczenia zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD), a w większości międzynarodowych zaleceń klinicznych dotyczących leczenia tego zaburzenia, traktuje się EMDR jako metodę leczenia z wyboru. Pojawia się też coraz więcej badań wskazujących na skuteczność tej metody nie tylko w przypadku PTSD, ale również w wielu innych sytuacjach klinicznych, takich jak depresja, psychoza, uzależnienia lub ból przewlekły.Szkolenie w metodzie EMDR jest wystandaryzowane, aby zagwarantować trzymanie się przez terapeutów procedur potwierdzonych badaniami. Z tego względu, zarówno treść szkolenia, jak również trenerzy prowadzący szkolenia są nadzorowani przez Instytut EMDR Francine Shapiro oraz EMDR Europe. Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikat zaświadczający o ukończeniu I stopnia szkolenia EMDR.

Jak zostać terapeutą EMDR?
Terapia EMDR nie jest jedynie techniką pracy z izolowanymi wspomnieniami traumatycznymi, gdyż rozwinęła się jako podejście psychoterapeutyczne stosowane w różnych rodzajach patologii i poziomach traumatyzacji. Szkolenie pogłębi wiedzę dotyczącą wpływu różnych rodzajów traumy i problemów z przywiązaniem, zarówno u dzieci i dorosłych, na ich codziennie funkcjonowanie.

Podstawowe szkolenie obejmuje dwa poziomy, z których każdy realizowany jest w czasie weekendowego (trzydniowego) zjazdu oraz superwizji przypadków. Chociaż gruntowne poznanie terapii EMDR, w celu jego zastosowania w różnych przypadkach klinicznych, wymaga obszernego szkolenia - podobnie jak w przypadku każdej innej metody psychoterapii - to umiejętności i wiedza wyniesiona ze szkolenia 1-go stopnia umożliwia rozpoczęcie pracy z traumą typu prostego, z pomocą superwizora EMDR. W trakcie szkolenia EMDR poziomu drugiego poruszane będą kwestie terapii osób z zaburzeniami pourazowymi oraz traumą złożoną. Program obejmuje przegląd kolejnych kroków protokołu standardowego, pracę z zasobami i interwencje poznawcze. Ponadto omówione będzie stosowanie EMDR w szczególnych sytuacjach klinicznych, takich jak: uzależnienie, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?
Szkolenie adresowane jest do absolwentów pierwszego poziomu szkolenia EMDR, którzy są psychologami, psychiatrami, certyfikowanymi psychoterapeutami lub terapeutami po minimum drugim roku szkolenia akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz pracującą pod superwizją. Wskazane jest, żeby zgłaszający się psycholodzy i psychiatrzy mieli pewne doświadczenie terapeutyczne, choć nie jest to warunkiem udziału w szkoleniu. Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.

GODZINY, SPOSÓB PROWADZENIA I MIEJSCE ZAJĘĆ
Ze względu na sytuację epidemiologiczną, szkolenie przeprowadzimy hybrydowo: część teoretyczna odbędzie się online na platformie ZOOM, natomiast zajęcia praktyczne w siedzibie E-psyche.eu (Katowice, Kościuszki 49/4), w małych grupach pod opieką konsultanta EMDR. Uczestnicy zostaną przydzieleni do grupy A lub B.

27.01 CZ - część teoretyczna online 9:30 - 18:00
28.01 PT - część teoretyczna online 9.30 - 18.00
29.01 SO - ćwiczenia w siedzibie E-psyche.eu: 9.00 - 13:30 (grupa A), 14:00 - 18.30 (grupa B)
30.01 ND - ćwiczenia w siedzibie E-psyche.eu: 9.00 - 13:30 (grupa A), 14:00 - 18.30 (grupa B)

PROWADZĄCA
Dr Anabel Gonzalez Vazquez – lekarz psychiatra, psychoterapeutka, specjalistka w zakresie leczenia traumy złożonej z wykorzystaniem EMDR: Czytaj więcej

INFORMACJA O KOSZTACH
* Całkowity koszt brutto uczestnictwa w szkoleniu wynosi 2200 zł.
* Opłata obejmowała uczestnictwo, materiały używane w czasie warsztatu, catering w trakcie przerw kawowych (nie obejmowała lunchu).

ZAPISY I ZASADY REZYGNACJI
Zapisu na szkolenie można dokonać jedynie poprzez formularz rejestracyjny po zalogowaniu się do aplikacji E-psyche. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest dokonanie płatności do 30 grudnia 2021 r. Opłaty należy dokonać poprzez zintegrowany z aplikacją system Tpay lub przelewem na konto E-PSYCHE.EU S.C., ul. Kościuszki 49/4, 40-048 Katowice, mBank 59 1140 2004 0000 3102 7802 4338. W tytule przelewu należy wpisać: EMDR L2 Imię i nazwisko uczestnika. W przypadku przekroczenia liczby przewidzianych zgłoszeń o zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydować kolejność wpłat. Rezygnacje z udziału w szkoleniu można zgłaszać najpóźniej do 14 stycznia 2022 r.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Ze względu na sytuację epidemiologiczną i zaostrzone zasady bezpieczeństwa w trakcie spotkań publicznych, na szkoleniu obowiązywać będzie zachowanie odpowiedniej odległości od innych i używanie środków dezynfekcji.

ORGANIZATORZY
E-psyche.eu s.c. we współpracy z Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS oraz Europejskim Towarzystwem Traumy i Dysocjacji (www.estd.org)

KONTAKT
Dr hab. Igor Pietkiewicz, tel. 602 648 713, ipietkiewicz@e-psyche.eu

REJESTRACJA
Aby uzyskać link do formularza rejestracyjnego, prosimy o kontakt z organizatorem. Absolwenci ostatniej edycji szkolenia EMDR I stopnia w Katowicach mogą znaleźć link do rejestracji w zakładce „Przydatne linki” w materiałach do kursu EMDR L1: Katowice 24-26.09.2021” (bezpośredni link)