EMDR - POZIOM 1 W KATOWICACH

DATA: 17-19.05.2024 r.
MIEJSCE: Fabryka Porcelany w Katowicach

EMDR jest terapią zorientowaną na traumę. WHO zaleca ją jako jedną z metod leczenia zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD), a w większości międzynarodowych zaleceń klinicznych dotyczących leczenia tego zaburzenia, traktuje się EMDR jako metodę leczenia z wyboru. Pojawia się też coraz więcej badań wskazujących na skuteczność tej metody nie tylko w przypadku PTSD, ale również w wielu innych sytuacjach klinicznych, takich jak depresja, psychoza, uzależnienia lub ból przewlekły.Szkolenie w metodzie EMDR jest wystandaryzowane, aby zagwarantować trzymanie się przez terapeutów procedur potwierdzonych badaniami. Z tego względu, zarówno treść szkolenia, jak również trenerzy prowadzący szkolenia są nadzorowani przez Instytut EMDR Francine Shapiro oraz EMDR Europe. Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikat zaświadczający o ukończeniu I stopnia szkolenia EMDR. (Warunkiem uzyskania tego certyfikatu jest aktywny udział we wszystkich ćwiczeniach.)

Jak zostać terapeutą EMDR?
Terapia EMDR nie jest jedynie techniką pracy z izolowanymi wspomnieniami traumatycznymi, gdyż rozwinęła się jako podejście psychoterapeutyczne stosowane w różnych rodzajach patologii i poziomach traumatyzacji. Szkolenie pogłębi wiedzę dotyczącą wpływu różnych rodzajów traumy i problemów z przywiązaniem, zarówno u dzieci i dorosłych, na ich codziennie funkcjonowanie.

Podstawowe szkolenie obejmuje dwa poziomy, z których każdy realizowany jest w czasie weekendowego (trzydniowego) zjazdu oraz superwizji przypadków. Chociaż gruntowne poznanie terapii EMDR, w celu jego zastosowania w różnych przypadkach klinicznych, wymaga obszernego szkolenia - podobnie jak w przypadku każdej innej metody psychoterapii - to umiejętności i wiedza wyniesiona ze szkolenia 1-go stopnia umożliwia rozpoczęcie pracy z traumą typu prostego, z pomocą superwizora EMDR.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?
Magister psychologii, lekarz psychiatra lub absolwent czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii. Wszyscy kandydaci winni dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów i posiadaniu minimum dwóch lat praktyki psychoterapeutycznej (od pracodawcy lub certyfikowanego superwizora).

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.

GODZINY ZAJĘĆ
17.05 PT: 9.00 - 18.00
18.05 SO: 9.00 - 18.00
19.05 ND: 9.00 - 18.00

ADRES I INFORMACJE DOJAZDOWE
Zajęcia odbędą się w sali konferencyjnej przy Fabryce Porcelany w Katowicach, ul. Porcelanowa 23.

Dodatkowe informacje na temat dojazdu:

PROWADZĄCA
Dr Anabel Gonzalez Vazquez – lekarz psychiatra, psychoterapeutka, specjalistka w zakresie leczenia traumy złożonej z wykorzystaniem EMDR: Czytaj więcej

INFORMACJA O KOSZTACH
* Całkowity koszt brutto uczestnictwa w szkoleniu wynosi 2650 zł.
* Opłata obejmuje uczestnictwo, materiały używane w czasie warsztatu, catering w trakcie przerw kawowych (nie obejmuje lunchu).

ZAPISY I ZASADY REZYGNACJI
Zapisu na szkolenie można dokonać jedynie poprzez formularz rejestracyjny po zalogowaniu się do aplikacji E-psyche. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest dokonanie płatności do 12 kwietnia 2024 r. Opłaty należy dokonać poprzez zintegrowany z aplikacją system tPay lub przelewem na konto E-PSYCHE.EU S.C., ul. Kościuszki 49/4, 40-048 Katowice, mBank 59 1140 2004 0000 3102 7802 4338. W tytule przelewu należy wpisać: EMDR L1 Imię i nazwisko uczestnika. W przypadku przekroczenia liczby przewidzianych zgłoszeń o zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydować kolejność wpłat. Rezygnacje z udziału w szkoleniu można zgłaszać najpóźniej do 12 kwietnia 2024 r.

FAKTUROWANIE
Osoby zgłaszające się na szkolenie są proszone o zaznaczenie w formularzu rejestracyjnym, czy chcą otrzymać fakturę na firmę lub osobę fizyczną. Prosimy o dokładne sprawdzenie, czy podany w formularzu numer NIP i pozostałe dane są poprawne. Faktura zaliczkowa, na podstawie której należy rozliczyć podatek VAT, zostanie wysłana do końca miesiąca w którym dokonana została wpłata. Po realizacji szkolenia zostanie wysłana faktura końcowa do faktury zaliczkowej, na podstawie której rozlicza się koszty. Faktury wysyłane są tylko w wersji elektronicznej z domeny ifirma.pl. Osoby, które w trakcie rejestracji nie zadeklarują chęci otrzymania faktury są rozliczane na podstawie ewidencji osób fizycznych. Zmiana decyzji i zgłoszenie przez te osoby chęci otrzymania faktury możliwe jest jedynie w okresie miesiąca rozliczeniowego, w którym dokonano wpłaty.

ORGANIZATORZY
E-psyche.eu s.c. we współpracy z Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS oraz Europejskim Towarzystwem Traumy i Dysocjacji (www.estd.org)

KONTAKT
Dr hab. Igor Pietkiewicz, tel. 602 648 713, ipietkiewicz@e-psyche.eu

FORUMULARZ REJESTRACYJNY ZOSTANIE URUCHOMIONY WKRÓTCE