GŁOSY - Przewodnik terapeuty

DATA: 28-29 stycznia 2023
MIEJSCE: E-psyche.eu s.c., ul. Kościuszki 49/4, Katowice

Głosy, czyli doświadczenie halucynacji słuchowych słownych jest utożsamiane ze schizofrenią, chociaż występują one w wielu innych sytuacjach klinicznych oraz u osób bez diagnozy psychiatrycznej. Większość działań w terapii osób doświadczających głosów skupia się na ich ignorowaniu lub pozbyciu się ich, jednak ostatnie lata przyniosły wiele zmian w podejściu do psychoterapii osób doświadczających głosów. Często zgłaszanym problemem jest poczucie małych kompetencji psychoterapeutów i psychologów w leczeniu pacjentów doświadczających głosów.


W czasie dwudniowego warsztatu zaprezentowana zostanie współczesna wiedza na temat głosów - modele psychologiczne, teorie neurobiologiczne i ich występowanie w różnych grupach klinicznych. Wiedza ta ma praktyczne zastosowanie w praktycznej nauce badania tego zjawiska z użyciem wywiadu ustrukturyzowanego SCIV (Structured Clinical Interview for Voice-Hearers) udostępnionego dla uczestników tego warsztatu. Główna część zajęć będzie poświęcona rozwojowi warsztatu pracy terapeutycznej: konceptualizacji słyszenia głosów u danej osoby, problemom jakie możemy napotkać i technikom pracy. Materiał zostanie zilustrowany nagraniami audio i wideo oraz przykładami zaczerpniętymi z pracy klinicznej z pacjentami. Niektóre zagadnienia zostaną przedstawione w formie warsztatowej, z aktywnym udziałem uczestników.

Szkolenie jest adresowane do profesjonalistów zajmujących się zaburzeniami zdrowia psychicznego: psychologów, psychoterapeutów, lekarzy psychiatrów, pielęgniarek/pielęgniarzy, terapeutów zajęciowych i środowiskowych.

MIEJSCE
E-psyche.eu s.c., ul. Kościuszki 49/4, Katowice

GODZINY ZAJĘĆ
28.01 SO: 10.00 - 19.00
29.01 ND: 09.00 - 18.00

PROWADZĄCY
Dr n. med. Radosław Tomalski – psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP PTP Czytaj więcej

INFORMACJA O KOSZTACH
* Całkowity koszt brutto uczestnictwa w szkoleniu wynosił 850 zł.
* Opłata obejmuje uczestnictwo, materiały używane w czasie warsztatu, catering w trakcie przerw kawowych (nie obejmuje lunchu).

ZAPISY I ZASADY REZYGNACJI
Zapisu na szkolenie można dokonać jedynie poprzez formularz rejestracyjny po zalogowaniu się do aplikacji E-psyche. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest dokonanie płatności do 6 stycznia 2023r. Opłaty należy dokonać poprzez zintegrowany z aplikacją system Tpay lub przelewem na konto E-PSYCHE.EU S.C., ul. Kościuszki 49/4, 40-048 Katowice, mBank 59 1140 2004 0000 3102 7802 4338. W tytule przelewu należy wpisać: GŁOSY Imię i nazwisko uczestnika. W przypadku przekroczenia liczby przewidzianych zgłoszeń o zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydować kolejność wpłat. Rezygnacje z udziału w szkoleniu można zgłaszać najpóźniej do 6 stycznia 2023r.

ORGANIZATORZY
E-psyche.eu s.c.

KONTAKT
Dr Radosław Tomalski, tel. 608 571 843, firma@e-psyche.eu