TRAUMA I DYSOCJACJA: DZIECI, MŁODZIEŻ, RODZINA

DATA: konferencja 12.09.2020, warsztat 13.09.2020
SZKOLENIE ORGANIZOWANE ONLINE

Wszyscy ludzie narażeni są na różne urazy psychiczne, jednak psychologia kliniczna i psychiatria dopiero rozwija głębsze rozumienie wpływu tych doświadczeń na powstawanie zaburzeń psychicznych. Trauma i objawy dysocjacyjne są relatywnie słabo rozpoznawane i uwzględniane w leczeniu dorosłych, a tym bardziej w pracy terapeutycznej z dziećmi oraz młodzieżą.


Z tego względu umiejętność postawienia właściwej diagnozy jest bardzo ważna, również dla adekwatnego planu dalszego leczenia. W nabyciu tej umiejętności praktycznej pomocne będzie zaznajomienie się z zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi zaburzeń dysocjacyjnych oraz teorii dysocjacji strukturalnej oraz narzędziami stosowanymi w procesie diagnostycznym.

Propagowaniem wiedzy na ten temat zajmuje się od lat Europejskie Towarzystwo Traumy i Dysocjacji (www.estd.org), które jest współorganizatorem konferencji organizowanej 12 września 2020 roku w Katowicach. W trakcie tego wydarzenia, zagadnienia traumy i dysocjacji u dzieci, młodzieży i w systemie rodzinnym zostaną przedstawione w sposób interdyscyplinarny, z perspektywy różnych profesjonalistów: psychoterapeutów, psychiatrów, interwentów kryzysowych, przedstawicieli policji i prokuratury.

Jednym z głównych punktów konferencji będzie wykład Renée Marks, światowej klasy specjalisty w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń dysocjacyjnych u dzieci. Poruszane przez nią zagadnienia zostaną przez nią dokładniej rozwinięte w trakcie całodniowego warsztatu pokonferencyjnego 13 września 2020.

RAMOWY PLAN WYSTĄPIEŃ
* Rozpoznawanie objawów pourazowych u dzieci i młodzieży
* Jak przełamać milczenie? Praca z uwikłaniem u dorosłych, którzy chronią sprawcę zamiast siebie i dzieci
* Dylematy wokół obowiązku zgłaszania przez profesjonalistów nadużyć (dyskusja panelowa)
* Interwencja policyjna w przypadku zgłoszenia przemocy wobec nieletnich
* Straumatyzowane dziecko w rodzinie zastępczej i adopcyjnej
* Praca z systemem rodzinnym w którym dochodzi do przemocy fizycznej
* Jak zaburzenia przywiązania wpływają na późniejsze funkcjonowanie w roli rodzica?
* Przeciwdziałanie i reagowanie wobec przemocy szkolnej

KOMITET NAUKOWY
* Dr hab. Igor Pietkiewicz, Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS
* Dr n. med. Radosław Tomalski, Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS

POTWIERDZENI GOŚCIE
* Dr Renée Marks, Londyn, UK
* Dr Anabel Gonzalez, lekarz psychiatra, A Coruña, Hiszpania
* Podinsp. Radosław Kacprzak, Naczelnik Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach
* Mgr Katarzyna Fajfer, sędzia w Sądzie Rejonowym w Katowicach
* Mgr Liliana Krzywicka, Katowice
* Mgr Ryszard Chłopek, Gliwice
* Mgr Ewa Stachowiak, Będzin
* Mgr Roma Ulasińska, Kraków
* Dr Małgorzata Wójcik, Uniwersytet SWPS w Katowicach

INFORMACJA O KOSZTACH
* Opłata za udział w konferencji i warsztacie pokonferencyjnym: 700 zł.
* Opłata za udział tylko w konferencji: 350 zł.
* Opłata za udział tylko w warsztacie pokonferencyjnym: 400 zł.
Opłata obejmuje uczestnictwo, materiały szkoleniowe, catering w trakcie przerw kawowych (nie obejmuje przerwy na lunch).

Członkom ESTD (www.estd.org) i PTT EMDR przysługuje 10% zniżki. Aby uzyskać zniżkę, należy dokonać rejestracji na wydarzenie i na etapie kalkulacji ceny wpisać kod rabatowy. Kod rabatowy dla członków ESTD można znaleźć w zakładce News na stronie ESTD. Członkowie PTT EMDR z opłaconą składką na 2020 mogą uzyskać kod rabatowy od sekretarza Stowarzyszenia.

ZAPISY I ZASADY REZYGNACJI
Zapisu na konferencję lub warsztat pokonferencyjny można dokonać jedynie poprzez formularz rejestracyjny po zalogowaniu się do aplikacji E-psyche. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest dokonanie płatności do 7 sierpnia 2020 r. Opłaty należy dokonać poprzez zintegrowany z aplikacją system Tpay lub przelewem na konto E-PSYCHE.EU S.C., ul. Dąbrowskiego 17/2, 40-032 Katowice, mBank 59 1140 2004 0000 3102 7802 4338. W tytule przelewu należy wpisać: KONFERENCJA ESTD, Imię i nazwisko uczestnika

Ostateczna rezerwacja udziału w konferencji lub warsztatach gwarantowana jest po dokonaniu rejestracji i wpłaty na konto. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na warsztat decyduje kolejność zapisów potwierdzonych wpłatą. Ostateczny termin zapisów i wpłaty upływa 7 września 2020 r.

W przypadku chęci rezygnacji z udziału, prosimy o wysłanie informacji o tym na adres firma@e-psyche.eu w terminie do 7 września 2020 r. Zostanie wtedy dokonany całkowity zwrot wpłaty. Rezygnacja z udziału po tym terminie wiąże się z utratą opłaty za uczestnictwo w wydarzeniu.

ORGANIZATORZY I PATRONAT
Konferencja „Trauma i dysocjacja: dzieci, młodzież, rodzina” organizowana jest przez E-psyche.eu s.c., przy współpracy z ESTD.
Patronat honorowy: Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją przy Uniwersytecie SWPS

KONTAKT
Tel. 602 648 713, Email: firma@e-psyche.eu