3. SZKOŁA PSYCHOTERAPII PSYCHOZ

DATA: wrzesień 2021 - styczeń 2022
MIEJSCE: E-psyche.eu s.c., ul Kościuszki 49/4, Katowice

Trzecia edycja szkolenia "Szkoła Psychoterapii Psychoz", odbyła się w formie stacjonarnej. Szkoła Psychoterapii Psychoz jest specjalistycznym szkoleniem atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i stanowi rozwinięcie konferencji "Forum Psychoterapii Psychoz". Nasze dotychczasowe działania przekonały nas o tym, jak duże jest zainteresowanie psychoterapeutów tym tematem. Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie zagadnień związanych z psychoterapią zaburzeń psychotycznych.


Wielu terapeutów obawia się podejmować terapię z pacjentami z takimi zaburzeniami oraz boryka się z poważnymi trudnościami, jeśli już podejmuje się takiej pracy. Szkolenie ma wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniu w tym obszarze, oferując wiedzę i umiejętności wywodzące się z psychodynamicznego podejścia w leczeniu psychoz, zaprezentowane przez zespół z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie, integrujący wiedzę psychiatryczną z psychoterapeutyczną. Program szkolenia uwzględnia najbardziej nowoczesne poglądy na psychoterapię psychoz, a w szczególności bierze pod uwagę wpływ doświadczeń urazowych i zjawisk dysocjacyjnych na rozwój zaburzeń ze spektrum schizofrenii.

DLA KOGO JEST PRZEZNACZONE SZKOLENIE?
Szkoła Psychoterapii Psychoz adresowana jest do psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów, terapeutów zajęciowych i środowiskowych, pielęgniarzy/pielęgniarek. Wymagane jest doświadczenie w pracy terapeutycznej z pacjentami i prezentowanie własnej pracy na superwizjach.

ORGANIZACJA SZKOLENIA
Szkolenie składa się z 5 weekendowych zjazdów, z których każdy obejmuje 18 godzin szkoleniowych (9x 90 min), zatem całość szkolenia obejmie 90 godzin szkoleniowych. Zajęcia podzielone są na część teoretyczną (seminaryjną), praktyczną (warsztatową) i superwizyjną. Superwizje są realizowane w grupach ok. 10-osobowych. Szkolenie kończy się egzaminem w formie testu wiedzy, a jego zaliczenie zostaje potwierdzone certyfikatem.

Terminy weekendów szkoleniowych: 11-12 wrzesień 2021, 9-10 październik, 6-7 listopad, 4-5 grudzień, 15-16 styczeń 2022.
Godziny zajęć: sobota 10.00 - 19.00, niedziela 9.00 - 16.00.

Miejsce: Siedziba E-psyche.eu s.c., ul. Kościuszki 49/4, 40-048 Katowice

Program trzeciej edycji Szkoły Psychoterapii Psychoz: Harmonogram zajęć:

ZESPÓŁ SZKOLĄCY
Dr n.med. Radosław Tomalski -- psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor (nr 149) SNP PTP oraz certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (nr 23); certyfikowany specjalista Psychiatrii Środowiskowej PTP. Kieruje oddziałem dziennym psychiatrycznym CZP Feniks w Sosnowcu, gdzie zajmuje się leczeniem pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń z kręgu schizofrenii., a także gdzie realizowany jest staż akredytowany przez SNP PTP do certyfikatu psychoterapeuty. Prowadzi zajęcia wykładowe na szkoleniach dla psychoterapeutów, ma doświadczenie dydaktyczne w szkoleniu studentów. Pomysłodawca i organizator konferencji Forum Psychoterapii Psychoz. Kierownik szkolenia.

Dr hab. Igor Pietkiewicz - certyfikowany psychoterapeuta i superwizor (nr 150) SNP PTP, profesor Uniwersytetu SWPS, kierownik Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją Uniwersytetu SWPS, członek Zarządu European Society for Trauma and Dissociation. Kieruje grantami badawczymi Narodowego Centrum Nauki. Prowadzi szkolenia dla psychoterapeutów i psychologów, ma także bogate doświadczenie dydaktyczne. Kierownik stażu do certyfikatu psychoterapeuty akredytowanego przez SNP PTP i realizowanego w CZP Feniks w Sosnowcu.

Mgr Edyta Życińska - psycholog kliniczny i certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP PTP. Kieruje Oddziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych „Feniks” w Sosnowcu, a także ma wieloletnie doświadczenie pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego i w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób Psychicznie Chorych „Salve".

Mgr Ewelina Łoboz - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr 261); wykładowca na kierunku psychologia na Uniwersytecie SWPS w Katowicach; posiada ponad 10-letnie doświadczenie pracy w oddziale dziennym psychiatrycznym, głównie z pacjentami psychotycznymi; obecnie w trakcie procedury do uzyskania tytułu superwizora aplikanta.

ORGANIZATORZY
E-psyche.eu s.c., ul. Dąbrowskiego 17/2, 40-032 Katowice

KONTAKT
Dr n. med. Radosław Tomalski, tel. 608 571 843, forumpsychoterapiipsychoz@gmail.com