3. SZKOŁA PSYCHOTERAPII PSYCHOZ

DATA: styczeń - maj 2021
MIEJSCE: E-psyche.eu s.c., ul Kościuszki 49/4, Katowice

Zapraszamy na trzecią edycję szkolenia "Szkoła Psychoterapii Psychoz", która zaplanowana jest w formie stacjonarnej. Szkoła Psychoterapii Psychoz jest specjalistycznym szkoleniem atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i stanowi rozwinięcie konferencji "Forum Psychoterapii Psychoz". Nasze dotychczasowe działania przekonały nas o tym, jak duże jest zainteresowanie psychoterapeutów tym tematem. Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie zagadnień związanych z psychoterapią zaburzeń psychotycznych.


Wielu terapeutów obawia się podejmować terapię z pacjentami z takimi zaburzeniami oraz boryka się z poważnymi trudnościami, jeśli już podejmuje się takiej pracy. Szkolenie ma wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniu w tym obszarze, oferując wiedzę i umiejętności wywodzące się z psychodynamicznego podejścia w leczeniu psychoz, zaprezentowane przez zespół z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie, integrujący wiedzę psychiatryczną z psychoterapeutyczną. Program szkolenia uwzględnia najbardziej nowoczesne poglądy na psychoterapię psychoz, a w szczególności bierze pod uwagę wpływ doświadczeń urazowych i zjawisk dysocjacyjnych na rozwój zaburzeń ze spektrum schizofrenii.

DLA KOGO JEST PRZEZNACZONE SZKOLENIE?
Szkoła Psychoterapii Psychoz adresowana jest do psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów, terapeutów zajęciowych i środowiskowych, pielęgniarzy/pielęgniarek. Wymagane jest doświadczenie w pracy terapeutycznej z pacjentami i prezentowanie własnej pracy na superwizjach.

ORGANIZACJA SZKOLENIA
Szkolenie będzie obejmowało 5 weekendowych zjazdów, z których każdy będzie obejmował 18 godzin szkoleniowych (9x 90 min), zatem całość szkolenia obejmie 90 godzin szkoleniowych. Zajęcia będą podzielone na część teoretyczną (seminaryjną), praktyczną (warsztatową) i superwizyjną. Superwizje będą realizowane w grupach ok. 10-osobowych. Szkolenie zostanie zakończenie egzaminem końcowym w formie testu wiedzy, a jego ukończenie zostanie potwierdzone certyfikatem.

W razie ograniczeń w realizacji szkolenia w trybie stacjonarnym (np. w sytuacji zakazu zgromadzeń w grupach lub ograniczeń w przemieszczaniu się związanych z pandemią), niektóre zjazdy mogą być zrealizowane w formie online. W takiej sytuacji organizatorzy podejmą decyzję o skorzystaniu z formy online za pośrednictwem platformy Zoom. Ponieważ druga edycja szkolenia w całości jest realizowana w taki sposób, mamy przekonanie, że jest to również efektywna forma szkolenia.

Terminy weekendów szkoleniowych: 23-24 styczeń, 20-21 luty, 20-21 marzec, 17-18 kwiecień, 8-9 maj 2021.
Godziny zajęć: sobota 10.00 - 19.00, niedziela 9.00 - 16.00.

Miejsce: Siedziba E-psyche.eu s.c., ul. Kościuszki 49/4, 40-048 Katowice

Program trzeciej edycji Szkoły Psychoterapii Psychoz: Harmonogram zajęć:

INFORMACJA O KOSZTACH I REJESTRACJI
Całkowity koszt szkolenia wynosi 2600 zł. Obejmuje on uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych, warsztatowych i superwizyjnych, wydruki materiałów szkoleniowych i catering w czasie przerw na kawę. Możliwa jest płatność w dwóch równych ratach (w przypadku płatności ratalnej, termin płatności drugiej raty to 1 marzec 2021). Gwarancją zapisu na szkolenie jest opłacenie całej kwoty lub wpłata pierwszej raty do 4 stycznia 2021.

Aby dokonać rejestracji na szkolenie należy założyć konto w serwisie E-psyche.eu i wypełnić formularz zgłoszeniowy na szkolenie. Aby założyć konto lub zalogować się, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny do Szkoły Psychoterapii Psychoz, naciśnij przycisk na dole strony. Ostateczny termin rejestracji i potwierdzenia zgłoszenia wpłatą to 4 stycznia 2021 r.

Płatności można dokonać online na końcu procesu rejestracji lub przelewem na konto E-psyche.eu s.c., ul. Dąbrowskiego 17/2, 40-032 Katowice, mBank 59 1140 2004 0000 3102 7802 4338. W przypadku płatności przelewem, należy wpisać w jego tytule: SPP3, imię i nazwisko

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkole prosimy o wysłanie informacji do organizatora na adres e-mail: forumpsychoterapiipsychoz@gmail.com. W przypadku zgłoszenia rezygnacji do 4 stycznia 2021, dokonany zostanie całkowity zwrot wpłaty. Zgłoszenie rezygnacji po tym terminie, ale nie później niż 31 stycznia, będzie się wiązać z potrąceniem 50% opłaty za szkolenie. Zgłoszenie rezygnacji w późniejszym terminie nie wiąże się ze zwrotem uiszczonych wpłat. Organizatorzy zastrzegają sobie także prawo do odwołania szkolenia w razie niewystarczającej liczby uczestników.

ZESPÓŁ SZKOLĄCY
Dr n.med. Radosław Tomalski -- psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor (nr 149) SNP PTP oraz certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (nr 23); certyfikowany specjalista Psychiatrii Środowiskowej PTP. Kieruje oddziałem dziennym psychiatrycznym CZP Feniks w Sosnowcu, gdzie zajmuje się leczeniem pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń z kręgu schizofrenii., a także gdzie realizowany jest staż akredytowany przez SNP PTP do certyfikatu psychoterapeuty. Prowadzi zajęcia wykładowe na szkoleniach dla psychoterapeutów, ma doświadczenie dydaktyczne w szkoleniu studentów. Pomysłodawca i organizator konferencji Forum Psychoterapii Psychoz. Kierownik szkolenia.

Dr hab. Igor Pietkiewicz - certyfikowany psychoterapeuta i superwizor (nr 150) SNP PTP, adiunkt WZ w Katowicach Uniwersytetu SWPS, kierownik Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją Uniwersytetu SWPS, członek Zarządu European Society for Trauma and Dissociation. Kieruje grantami badawczymi Narodowego Centrum Nauki. Prowadzi szkolenia dla psychoterapeutów i psychologów, ma także bogate doświadczenie dydaktyczne. Kierownik stażu do certyfikatu psychoterapeuty akredytowanego przez SNP PTP i realizowanego w CZP Feniks w Sosnowcu.

Mgr Edyta Życińska - psycholog kliniczny i certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP PTP. Kieruje Oddziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych „Feniks” w Sosnowcu, a także ma wieloletnie doświadczenie pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego i w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób Psychicznie Chorych „Salve".

Mgr Ewelina Łoboz - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr 261); wykładowca na kierunku psychologia na Uniwersytecie SWPS w Katowicach; posiada ponad 10-letnie doświadczenie pracy w oddziale dziennym psychiatrycznym, głównie z pacjentami psychotycznymi; obecnie w trakcie procedury do uzyskania tytułu superwizora aplikanta.

ORGANIZATORZY
E-psyche.eu s.c., ul. Dąbrowskiego 17/2, 40-032 Katowice

KONTAKT
Dr n. med. Radosław Tomalski, tel. 608 571 843, forumpsychoterapiipsychoz@gmail.com