DIAGNOZA ZABURZEŃ DYSOCJACYJNYCH WARSZTAT TADS-I

DATA: 2- 3.09.2023
MIEJSCE:E-psyche.eu s.c., ul. Kościuszki 49/4, Katowice

Wczesna i przewlekła trauma związana z zaniedbaniem, nadużyciem fizycznym, seksualnym lub emocjonalnym, może skutkować poważnymi objawami psychiatrycznymi. Chociaż tego typu doświadczeniom poświęca się coraz więcej uwagi, to rozpoznawanie objawów posttraumatycznych, w szczególności dysocjacji, nadal wydaje się niewystarczające. Pacjenci z historią traumy zgłaszają się do specjalistów zdrowia psychicznego z różnymi dolegliwościami i problemami, ale rzadko wiążą je z wydarzeniami urazowymi, unikają wspomnień związanych z traumą i niechętnie o niej mówią.


Z tego względu umiejętność postawienia właściwej diagnozy jest bardzo ważna, również dla adekwatnego planu dalszego leczenia. W nabyciu tej umiejętności praktycznej pomocne będzie zaznajomienie się z zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi zaburzeń dysocjacyjnych oraz teorii dysocjacji strukturalnej oraz narzędziami stosowanymi w procesie diagnostycznym.

W czasie dwudniowego warsztatu przedstawimy korzystanie z ustrukturyzowanego wywiadu TADS-I (Trauma and Dissociation Symptoms – Interview), który pozwala na ustalenie w sposób rzetelny rozpoznania zaburzeń dysocjacyjnych. Zaprezentowane zostaną poszczególne części wywiadu w oparciu o przykłady kliniczne pozwalające różnicować zaburzenia dysocjacyjne od niedysocjacyjnych. Przedstawimy możliwe odpowiedzi pacjentów na poszczególne pytania wywiadu oraz wskażemy, w jaki sposób uściślać uzyskiwane odpowiedzi, aby ostatecznie zmierzać do postawienia właściwego rozpoznania. Omawiane zagadnienia zostaną zilustrowane nagraniami wideo z przeprowadzonych wywiadów TADS-I.

MIEJSCE
E-psyche.eu s.c., ul. Kościuszki 49/4, Katowice

GODZINY ZAJĘĆ
sobota 10.00-19.00
niedziela 9.00-18.00

PROWADZĄCY
Dr hab. Igor Pietkiewicz – certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP PTP, pracownik Akademii Ignatianum w Krakowie. Czytaj więcej

Dr n. med. Radosław Tomalski – psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP PTP. Czytaj więcej

INFORMACJA O KOSZTACH
* Całkowity koszt brutto uczestnictwa w szkoleniu wynosi 900 zł.
* Opłata obejmuje uczestnictwo, materiały używane w czasie warsztatu, catering w trakcie przerw kawowych (nie obejmuje przerwy na lunch).

ZAPISY I ZASADY REZYGNACJI
Zapisu na szkolenie można dokonać jedynie poprzez formularz rejestracyjny po zalogowaniu się do aplikacji E-psyche. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest dokonanie płatności do 18 sierpnia 2023 r. W przypadku braku wolnych miejsc na szkolenie poinformujemy o tym na stronie. Opłaty należy dokonać poprzez zintegrowany z aplikacją system Tpay lub przelewem na konto E-PSYCHE.EU S.C., ul. Kościuszki 49/4, 40-048 Katowice, mBank 59 1140 2004 0000 3102 7802 4338. W tytule przelewu należy wpisać: TADS 2023,

W przypadku chęci rezygnacji z udziału, prosimy o wysłanie informacji o tym na adres firma@e-psyche.eu w terminie do 18 sierpnia 2023 r. Zostanie wtedy dokonany całkowity zwrot wpłaty. Rezygnacja z udziału po tym terminie wiąże się z utratą opłaty za uczestnictwo w warsztacie.

ORGANIZATORZY
E-psyche.eu s.c. we współpracy z Europejskim Towarzystwem Traumy i Dysocjacji (www.estd.org)

FAKTUROWANIE
Osoby zgłaszające się na szkolenie są proszone o zaznaczenie w formularzu rejestracyjnym, czy chcą otrzymać fakturę na firmę lub osobę fizyczną. Prosimy o dokładne sprawdzenie, czy podany w formularzu numer NIP i pozostałe dane są poprawne. Faktura zaliczkowa, na podstawie której należy rozliczyć podatek VAT, zostanie wysłana do końca miesiąca w którym dokonana została wpłata. Po realizacji szkolenia zostanie wysłana faktura końcowa do faktury zaliczkowej, na podstawie której rozlicza się koszty. Faktury wysyłane są tylko w wersji elektronicznej z domeny ifirma.pl. Osoby, które w trakcie rejestracji nie zadeklarują chęci otrzymania faktury są rozliczane na podstawie ewidencji osób fizycznych. Zmiana decyzji i zgłoszenie przez te osoby chęci otrzymania faktury możliwe jest jedynie w okresie miesiąca rozliczeniowego, w którym dokonano wpłaty.