DIAGNOZA ZABURZEŃ DYSOCJACYJNYCH WARSZTAT TADS-I

DATA: 29-30 maja 2021
MIEJSCE: E-psyche.eu s.c., ul. Kościuszki 49/4, Katowice

Wczesna i przewlekła trauma związana z zaniedbaniem, nadużyciem fizycznym, seksualnym lub emocjonalnym, może skutkować poważnymi objawami psychiatrycznymi. Chociaż tego typu doświadczeniom poświęca się coraz więcej uwagi, to rozpoznawanie objawów posttraumatycznych, w szczególności dysocjacji, nadal wydaje się niewystarczające. Pacjenci z historią traumy zgłaszają się do specjalistów zdrowia psychicznego z różnymi dolegliwościami i problemami, ale rzadko wiążą je z wydarzeniami urazowymi, unikają wspomnień związanych z traumą i niechętnie o niej mówią.


Z tego względu umiejętność postawienia właściwej diagnozy jest bardzo ważna, również dla adekwatnego planu dalszego leczenia. W nabyciu tej umiejętności praktycznej pomocne będzie zaznajomienie się z zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi zaburzeń dysocjacyjnych oraz teorii dysocjacji strukturalnej oraz narzędziami stosowanymi w procesie diagnostycznym.

W czasie dwudniowego warsztatu przedstawimy korzystanie z ustrukturyzowanego wywiadu TADS-I (Trauma and Dissociation Symptoms – Interview), który pozwala na ustalenie w sposób rzetelny rozpoznania zaburzeń dysocjacyjnych i innych zaburzeń związanych z traumą. Zaprezentowane zostaną poszczególne części wywiadu w oparciu o przykłady kliniczne pozwalające różnicować zaburzenia dysocjacyjne od niedysocjacyjnych. Przedstawimy możliwe odpowiedzi pacjentów na poszczególne pytania wywiadu oraz wskażemy, w jaki sposób uściślać uzyskiwane odpowiedzi, aby ostatecznie zmierzać do postawienia właściwego rozpoznania. Omawiane zagadnienia zostaną zilustrowane nagraniami wideo z przeprowadzonych wywiadów TADS-I.

Warsztat ten stanowi szkolenie podstawowe, które jest elementem Programu certyfikacyjnego w diagnozowaniu zaburzeń związanych z traumą

MIEJSCE
E-psyche.eu s.c., ul. Kościuszki 49/4, Katowice

GODZINY ZAJĘĆ
sobota 10.00-19.00
niedziela 9.00-18.00

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Ze względu na sytuację epidemiologiczną i zaostrzone zasady bezpieczeństwa w trakcie spotkań publicznych, na szkoleniu obowiązywać będzie zachowanie odpowiedniej odległości od innych i używanie środków dezynfekcji.

PROWADZĄCY
Dr hab. Igor Pietkiewicz – certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP PTP, adiunkt katowickiego wydziału Uniwersytetu SWPS, kierownik Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją. Czytaj więcej

Dr n. med. Radosław Tomalski – psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP PTP, ordynator Dziennego Odziału Psychiatrycznego w CZP Feniks w Sosnowcu. Czytaj więcej

INFORMACJA O KOSZTACH
* Całkowity koszt brutto uczestnictwa w szkoleniu wynosi 650 zł. Do 9 maja 2021 będzie również aktywny kod rabatowy dla członków ESTD uprawniający do zniżki w wysokości 10%. Kod ten można znaleźć na stronie www.estd.org/discounts. Kod ten należy wpisać na etapie kalkulacji płatności za szkolenie, który pojawi się po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
* Opłata obejmuje uczestnictwo, materiały używane w czasie warsztatu, catering w trakcie przerw kawowych (nie obejmuje przerwy na lunch).

ZAPISY I ZASADY REZYGNACJI
Zapisu na szkolenie można dokonać jedynie poprzez formularz rejestracyjny po zalogowaniu się do aplikacji E-psyche. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest dokonanie płatności do 16 maja 2021 r. Opłaty należy dokonać poprzez zintegrowany z aplikacją system Tpay lub przelewem na konto E-PSYCHE.EU S.C., ul. Dąbrowskiego 17/2, 40-032 Katowice, mBank 59 1140 2004 0000 3102 7802 4338. W tytule przelewu należy wpisać: TADS 2021, Imię i nazwisko uczestnika

Ze względu na ograniczaną liczbę miejsc, o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli liczba zgłoszeń przekroczy dopuszczalną listę uczestników, natychmiast poinformujemy o tym fakcie i będzie możliwość bycia wpisanym na listę rezerwową lub zapisania się na listę uczestników kolejnej edycji tego szkolenia.

W przypadku chęci rezygnacji z udziału, prosimy o wysłanie informacji o tym na adres firma@e-psyche.eu najpóźniej do 16 maja 2021 r. Zostanie wtedy dokonany całkowity zwrot wpłaty.

ORGANIZATORZY
E-psyche.eu s.c. we współpracy z Europejskim Towarzystwem Traumy i Dysocjacji (www.estd.org)